Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Zasady odnoszące się do rodzaju transportu, czas pracy i odpoczynku kierowcy, wykorzystanie tachografów

strona 3 z 3

Pytanie nr 21

Id: 7850
punkty: 3

Która z wymienionych informacji podlega obowiązkowemu zapisowi na wykresówce tachografu?

  Czas dziennego odpoczynku kierowcy.
  Wielkość obrotów silnika.
  Masa ładunku pojazdu.

Pytanie nr 22

Id: 7851
punkty: 3

Pod którym z pokazanych symboli tachograf rejestruje przerwy w pracy i okresy dziennego odpoczynku?

  A.
  B.
  C.

Pytanie nr 23

Id: 7852
punkty: 3

Przez jak długi okres wolno Ci używać wykresówki?

  Przez okres do 10% dłuższy, niż ten, na który jest przeznaczona.
  Przez okres nie dłuższy niż ten, na który jest przeznaczona.
  Przez dowolny czas.

Pytanie nr 24

Id: 8852
punkty: 3

W którym z wymienionych miejsc możesz zatrzymać autobus podczas jazdy autostradą w sytuacji, gdy poczujesz zmęczenie?

  Na pasie awaryjnym.
  W miejscu obsługi podróżnych (MOP).
  Na drodze zjazdowej.

strona 3 z 3