Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób, załadunek i rozładunek pojazdu, odpowiedzialność kierowcy/posiadacza pojazdu

strona 2 z 3

Pytanie nr 11

Id: 6805
punkty: 2

Który sposób oznakowania ładunku wystającego ponad 0,5 m poza tylną płaszczyznę obrysu samochodu ciężarowego jest właściwy?

  Chorągiewka barwy białej o wymiarach 33 cm x 34 cm.
  Bryła geometryczna z pasami białymi i czerwonymi o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1000 cm2.
  Światło stałe o barwie pomarańczowej.

Pytanie nr 12

Id: 6806
punkty: 2

Który sposób oznakowania ładunku wystającego ponad 0,5 m poza tylną płaszczyznę obrysu samochodu ciężarowego jest właściwy?

  Pasy białe i czerwone o łącznej powierzchni co najmniej 1000 cm2 umieszczone bezpośrednio na ładunku.
  Tarcza o wymiarach co najmniej 50x50 cm z pasami czarnymi i żółtymi.
  Bryła geometryczna z pasami czarnymi i białymi.

Pytanie nr 13

Id: 6807
punkty: 2

Czy masz prawo kierować samochodem ciężarowym, którego masa wraz z ładunkiem jest większa od dopuszczalnej na danym odcinku drogi?

  Tak, bez dodatkowych warunków.
  Tak, ale tylko pod warunkiem uzyskania odpowiedniego zezwolenia.
  Tak, pod warunkiem uiszczenia specjalnej opłaty u wójta.

Pytanie nr 14

Id: 6808
punkty: 2

Czy masz prawo kierować samochodem ciężarowym, którego wysokość wraz z ładunkiem jest większa od dopuszczalnej?

  Tak, ale tylko pod warunkiem uzyskania odpowiedniego zezwolenia.
  Tak, bez dodatkowego zezwolenia.
  Nie, w żadnym przypadku.

Pytanie nr 15

Id: 6809
punkty: 2

W jakiej sytuacji, kierując samochodem ciężarowym, masz obowiązek upewnić się, że przewożony ładunek jest właściwie zabezpieczony?

  Każdorazowo po przejechaniu 100 km.
  Po gwałtownym hamowaniu.
  Podczas każdej przerwy w prowadzeniu pojazdu.

Pytanie nr 16

Id: 7527
punkty: 2

Czy wolno Ci przewozić osoby w przyczepie ciągniętej przez samochód ciężarowy?

  Tak, zawsze gdy przyczepą nie przewozi się ładunku.
  Tak, jeśli są to osoby wykonujące czynności ładunkowe.
  Nie, jest to zabronione, chyba że osoby są przewożone pojazdami niektórych slużb, np. Policji.

Pytanie nr 17

Id: 7529
punkty: 2

Jaki warunek masz obowiązek spełnić, żeby samochodem ciężarowym przewozić osoby poza kabiną kierowcy?

  Osoby przewożone są na miejscach stojących.
  Osoby przewożone są na miejscach siedzących.
  Osoby znajdują się między ładunkiem a kabiną kierowcy.

Pytanie nr 18

Id: 7531
punkty: 2

Na jaką maksymalną długość ma prawo wystawać drewno długie z tyłu przyczepy kłonicowej?

  2 m.
  5 m.
  7 m.

Pytanie nr 19

Id: 7532
punkty: 2

Kiedy masz obowiązek oznaczyć ładunek wystający poza przednią płaszczyznę obrysu samochodu ciężarowego?

  Zawsze.
  Tylko wtedy, gdy wystaje na odległość większą niż 0,5 m.
  Tylko wtedy, gdy wystaje na odległość większą niż 1 m.

Pytanie nr 20

Id: 7533
punkty: 2

Jakiej barwy powinna być chorągiewka, którą zastosujesz do oznaczenia ładunku wystającego z przodu samochodu ciężarowego?

  Żółtej.
  Pomarańczowej.
  Czerwonej.

strona 2 z 3