Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób, załadunek i rozładunek pojazdu, odpowiedzialność kierowcy/posiadacza pojazdu

strona 3 z 3

Pytanie nr 21

Id: 7534
punkty: 2

Która czynność jest zabroniona, gdy samochodem ciężarowym przewozisz osoby poza kabiną kierowcy?

  Przewożenie innego pasażera w kabinie.
  Rozmowa z pasażerami.
  Spożywanie pokarmów.

Pytanie nr 22

Id: 7746
punkty: 2

Które z podanych zasad należy stosować podczas rozmieszczania lub mocowania ładunku w samochodzie ciężarowym?

  Środek ciężkości całego ładunku powinien znajdować się jak najbliżej osi wzdłużnej pojazdu.
  Cięższe przedmioty powinny być umieszczone wyżej, a lżejsze niżej.
  Metoda mocowania ładunku jest niezależna od charakterystyki ładunku.

Pytanie nr 23

Id: 7747
punkty: 2

W którym przypadku masz obowiązek dodatkowo zabezpieczyć odpowiednimi zasłonami, uniemożliwiającymi wysypywanie się na drogę sypkiego ładunku, który zamierzasz przewieźć samochodem ciężarowym w szczelnej skrzyni ładunkowej?

  W każdym przypadku, niezależnie od cech ładunku i warunków przewozu.
  Tylko wówczas, gdy ładunek jest suchy i pylący.
  Tylko wówczas, gdy ładunek zajmuje więcej niż połowę wysokości skrzyni.

Pytanie nr 24

Id: 7748
punkty: 2

Jak położenie środka ciężkości ładunku wpływa na sposób zabezpieczenia ładunku?

  Nie ma żadnego wpływu na sposób zabezpieczenia ładunku.
  Wysokie położenie środka ciężkości ładunku może wymagać zastosowania dodatkowych technik jego zabezpieczania.
  Niskie położenie środka ciężkości sprawia, że ładunek nie musi być zabezpieczony.

strona 3 z 3