Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Obowiązki właściciela/posiadacza pojazdu, ubezpieczenia, wymagane dokumenty

strona 2 z 3

Pytanie nr 11

Id: 6426
punkty: 1

Przy jakim stężeniu alkoholu we krwi zabronione jest kierowanie pojazdem samochodowym?

  0,2 ‰.
  0,1 ‰.
  0,05 ‰.

Pytanie nr 12

Id: 6427
punkty: 1

Gdzie należy przeprowadzać okresowe badania techniczne pojazdu samochodowego o masie własnej do 550 kg?

  W każdym dobrze wyposażonym warsztacie samochodowym.
  W autoryzowanej stacji napraw, która serwisuje pojazd.
  W podstawowej lub okręgowej stacji kontroli pojazdów.

Pytanie nr 13

Id: 6430
punkty: 1

Którym z pojazdów możesz kierować posiadając prawo jazdy kategorii B1?

  Motocyklem z wózkiem bocznym.
  Czterokołowcem.
  Każdym pojazdem samochodowym o masie własnej wynoszącej 650 kg.

Pytanie nr 14

Id: 6431
punkty: 1

Którym z pojazdów możesz kierować posiadając prawo jazdy kategorii B1?

  Każdym samochodem osobowym.
  Motorowerem.
  Ciągnikiem rolniczym.

Pytanie nr 15

Id: 7168
punkty: 1

Kiedy należy przeprowadzać okresowe badanie techniczne pojazdu samochodowego?

  Zawsze co 3 lata.
  Zawsze co 2 lata.
  Przed upływem terminu podanego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Pytanie nr 16

Id: 7513
punkty: 1

Czy jako właściciel pojazdu masz obowiązek wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzyłeś pojazd do kierowania lub używania w określonym czasie?

  Tak, chyba że jest to pojazd wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej.
  Tak, chyba że pojazd został użyty wbrew Twojej woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mogłeś zapobiec.
  Nie mam takiego obowiązku.

Pytanie nr 17

Id: 7515
punkty: 1

Czy wolno Ci kierować pojazdem, którego tablica rejestracyjna jest niewidoczna?

  Tak, bez żadnych ograniczeń.
  Tak, gdy tablica jest przesłonięta przez wystający ładunek.
  Nie, jest to zabronione.

Pytanie nr 18

Id: 7516
punkty: 1

Czy wolno Ci nakleić na pojeździe znak określający inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany?

  Tak, bez żadnych ograniczeń.
  Tak, ale pod warunkiem, że pojazd posiada tablicę rejestracyjną z oznaczeniem „PL”.
  Nie, jest to zabronione.

Pytanie nr 19

Id: 9058
punkty: 1

Używanie pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem jest:

  zabronione w obszarze zabudowanym.
  zabronione.
  zabronione tylko w strefie zamieszkania.

Pytanie nr 20

Id: 10087
punkty: 1

Czy międzynarodowe prawo jazdy może być wydane na okres dłuższy niż 3 lata?

  Tak, jeżeli wynika to z orzeczenia lekarskiego.
  Tak, w każdym przypadku.
  Nie.

strona 2 z 3