Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Obowiązki właściciela/posiadacza pojazdu, ubezpieczenia, wymagane dokumenty

strona 3 z 3

Pytanie nr 21

Id: 10089
punkty: 1

Czy masz prawo kierować pojazdem, jeśli Twoje prawo jazdy jest nieważne?

  Tak, jeśli minął dopiero tydzień.
  Tak, ponieważ masz 30 dni na aktualizację danych.
  Nie.

Pytanie nr 22

Id: 10090
punkty: 1

Czy posiadając prawo jazdy kat. B jesteś uprawniony do kierowania ciągnikiem rolniczym za granicami Państwa?

  Tak.
  Tak, ale tylko w terenie zabudowanym.
  Nie.

Pytanie nr 23

Id: 10091
punkty: 1

Czy posiadając prawo jazdy kat. B od co najmniej 3 lat, masz prawo kierować motocyklem o pojemności skokowej silnika nie większej niż 125 cm3?

  Tak.
  Nie.
  Tak, pod warunkiem jazdy z maksymalną prędkością 30 km/h.

Pytanie nr 24

Id: 10093
punkty: 1

Czy prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania zespołem pojazdów składającym się z samochodu osobowego i przyczepy, których łączna dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony?

  Nie.
  Tylko pod warunkiem nie przekraczania prędkości 30 km/h.
  Tak.

Pytanie nr 25

Id: 10094
punkty: 1

Czy w celu wydania międzynarodowego prawa jazdy powinieneś zgłosić się do wojewody?

  Nie, takie prawo jazdy wydaje starosta.
  Tak, ale trzeba uiścić opłatę ewidencyjną.
  Tak w każdym przypadku.

Pytanie nr 26

Id: 10095
punkty: 1

Gdzie można znaleźć informację o dozwolonej liczbie przewożonych w samochodzie osobowym osób?

  W dowodzie rejestracyjnym.
  W prawie jazdy.
  W umowie OC.

Pytanie nr 27

Id: 10097
punkty: 1

Która z wymienionym kategorii uprawnia do kierowania czterokołowcem innym niż lekki?

  B1.
  AM.
  A.

Pytanie nr 28

Id: 10108
punkty: 1

Czy prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania motorowerem lub czterokołowcem lekkim?

  Tak, ale tylko poza obszarem zabudowanym.
  Tak.
  Nie.

strona 3 z 3