Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Odstępy i hamowanie pojazdu

strona 2 z 4

Pytanie nr 11

Id: 6346
punkty: 3

Jak, w przybliżeniu, wzrasta długość drogi hamowania pojazdu przy dwukrotnie większej prędkości?

  Czterokrotnie.
  Trzykrotnie.
  Dwukrotnie.

Pytanie nr 12

Id: 6347
punkty: 3

Jaki minimalny odstęp od pojazdu poprzedzającego powinieneś zachować, stojąc w tunelu, w zatorze drogowym tzw korku?

  3 m.
  5 m.
  7 m.

Pytanie nr 13

Id: 6349
punkty: 3

Na co, przede wszystkim, powinieneś zwrócić uwagę podczas wymijania innego pojazdu?

  Na prawidłowe ułożenie rąk na kierownicy.
  Na pojazdy jadące za tobą.
  Na zachowanie bezpiecznego odstępu.

Pytanie nr 14

Id: 6350
punkty: 3

Jaki odstęp powinieneś zachować jadąc za innym pojazdem?

  Uzależniony wyłącznie od twoich umiejętności i doświadczenia.
  Niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.
  Wynoszący co najmniej dwie długości twojego pojazdu niezależnie od prędkości i warunków panujących na drodze.

Pytanie nr 15

Id: 6351
punkty: 3

Od czego, w szczególności, zależy bezpieczny odstęp, który powinieneś zachować w tej sytuacji?

  Od prędkości, z jaką jedziesz.
  Od mocy silnika w pojeździe.
  Od szerokości jezdni.

Pytanie nr 16

Id: 6352
punkty: 3

Czego możesz się spodziewać podczas gwałtownego hamowania w takich warunkach drogowych?

  Zwiększonej przyczepności kół do jezdni.
  Zwiększonej siły tarcia.
  Zmniejszonej przyczepności kół do jezdni.

Pytanie nr 17

Id: 7446
punkty: 3

Jaki odstęp od poprzedzającego pojazdu masz obowiązek zachować podczas zatrzymania w zatorze drogowym w tunelu?

  Nie mniejszy niż 3 metry.
  Nie mniejszy niż 5 metrów.
  Nie mniejszy niż 10 metrów.

Pytanie nr 18

Id: 7458
punkty: 3

Czy leżące na jezdni liście mogą mieć wpływ na długość drogi zatrzymania pojazdu?

  Tak, bo mogą skrócić drogę hamowania.
  Tak, bo mogą wydłużyć drogę hamowania.
  Nie wpływają na długość drogi hamowania.

Pytanie nr 19

Id: 8957
punkty: 3

Który z wymienionych czynników ma bezpośredni wpływ na drogę hamowania?

  Prędkość jazdy.
  Oznakowanie poziome.
  Widoczność na drodze.

Pytanie nr 20

Id: 8961
punkty: 3

Który z wymienionych czynników ma bezpośredni wpływ na drogę hamowania?

  Oznakowanie poziome.
  Stan hamulców.
  Oznakowanie pionowe.

strona 2 z 4