Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Odstępy i hamowanie pojazdu

strona 3 z 4

Pytanie nr 21

Id: 8972
punkty: 3

Jakie czynniki mają wpływ na łączny czas postrzegania i reakcji kierującego pojazdem?

  Stan opon.
  Widoczność na drodze, złożoność sytuacji drogowej.
  Dodatkowa masa pojazdu.

Pytanie nr 22

Id: 8979
punkty: 3

Jaki odstęp musisz zachować wyprzedzając rower lub motorower?

  Nie mniejszy niż 1 metr.
  Nie mniejszy niż 0.5 metra.
  Dowolny, ale bezpieczny.

Pytanie nr 23

Id: 8986
punkty: 3

Jaki odstęp od poprzedzającego pojazdu musisz utrzymać stojąc przed skrzyżowaniem i czekając na sygnał zielony?

  Minimalnie 0.5 m.
  Bezpieczny odstęp.
  Maksymalnie 3 m, minimalnie 1m.

Pytanie nr 24

Id: 8988
punkty: 3

Jaki odstęp od poprzedzającego pojazdu musisz utrzymać stojąc przed skrzyżowaniem i czekając na sygnał zielony?

  Minimalnie 1 m.
  Maksymalnie 10 m, minimalnie 1m.
  Bezpieczny odstęp.

Pytanie nr 25

Id: 8991
punkty: 3

Jaki odstęp musisz zachować od omijanej przeszkody?

  1 m.
  Bezpieczny.
  1.5 m.

Pytanie nr 26

Id: 8992
punkty: 3

Jaki odstęp należy zachować podczas wymijania?

  Co najmniej 1 metr.
  Co najmniej 2 metry.
  Bezpieczny.

Pytanie nr 27

Id: 8993
punkty: 3

Który z wymienionych elementów wyposażenia lub budowy pojazdu ma istotny wpływ na bezpieczeństwo podczas hamowania?

  System AWS.
  Tempomat.
  Układ ABS.

Pytanie nr 28

Id: 8995
punkty: 3

Jak zmienia się droga hamowania pojazdu zależnie od wzrostu prędkości?

  Droga hamowania wydłuża się wraz ze wzrostem prędkości.
  Droga hamowania ulega skróceniu wraz ze wzrostem prędkości.
  Prędkość jazdy nie ma wpływu na drogę hamowania.

Pytanie nr 29

Id: 8998
punkty: 3

Na jakie czynniki i okoliczności musisz zwrócić uwagę dobierając bezpieczną prędkość jazdy do panujących warunków drogowych?

  Tylko na znaki zakazu.
  Rodzaj nawierzchni oraz warunki panujące na drodze.
  Tylko na prędkość jazdy innych uczestników ruchu.

Pytanie nr 30

Id: 10034
punkty: 3

Którą z podanych wielkości należy uwzględnić, ustalając odstęp od poprzedzającego pojazdu?

  Prędkość pojazdów.
  Długość pojazdów.
  Szerokość pojazdów.

strona 3 z 4