Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Odstępy i hamowanie pojazdu

strona 2 z 3

Pytanie nr 11

Id: 6525
punkty: 3

Jaki odstęp, kierując motorowerem, masz obowiązek zachować od jadącego przed tobą pojazdu w obszarze zabudowanym?

  Dowolny.
  Niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie zatrzymania się pojazdu poprzedzającego.
  Odpowiadający dwukrotnej długości motoroweru.

Pytanie nr 12

Id: 6526
punkty: 3

W którym momencie, kierując motorowerem, powinieneś rozpocząć hamowanie zamierzając pokonać ostry łuk drogi?

  Wjeżdżając w łuk.
  Wyjeżdżając z łuku.
  Odpowiednio wcześnie, tak aby uniknąć hamowania na łuku drogi.

Pytanie nr 13

Id: 6527
punkty: 3

Co w zasadniczy sposób decyduje o długości drogi hamowania motoroweru?

  Ilość paliwa w zbiorniku.
  Wielkość pojazdu.
  Rodzaj nawierzchni, po której porusza się pojazd.

Pytanie nr 14

Id: 6528
punkty: 3

Jak, w przybliżeniu, wzrasta długość drogi hamowania motoroweru przy dwukrotnie większej prędkości?

  Dwukrotnie.
  Trzykrotnie.
  Czterokrotnie.

Pytanie nr 15

Id: 6529
punkty: 3

Jaki czynnik powinieneś w szczególności uwzględnić kierując motorowerem, aby zachować bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu?

  Stan nawierzchni jezdni.
  Moc silnika.
  Dopuszczalną prędkość obowiązującą na danym odcinku drogi.

Pytanie nr 16

Id: 6530
punkty: 3

Jaki minimalny odstęp, kierując motorowerem, masz obowiązek zachować wyprzedzając pojazd poza obszarem zabudowanym?

  2 m podczas wyprzedzania rowerzysty.
  2 m podczas wyprzedzania motocykla.
  1 m podczas wyprzedzania innego motoroweru.

Pytanie nr 17

Id: 6531
punkty: 3

Jaka jest minimalna, określona przepisami, odległość pomiędzy jadącymi kolumnami motorowerów?

  200 m.
  300 m.
  500 m.

Pytanie nr 18

Id: 6532
punkty: 3

Jaki minimalny odstęp, od poprzedzającego pojazdu, powinieneś zachować podczas zatrzymania się w tunelu, z uwagi na zator drogowy ("korek")?

  3 m.
  5 m.
  4 m.

Pytanie nr 19

Id: 6533
punkty: 3

W jakiej pozycji motoroweru, uzyskasz najlepszą skuteczność hamowania?

  Pionowej.
  Przechylonej w lewo.
  Przechylonej w prawo.

Pytanie nr 20

Id: 6534
punkty: 3

Co powinieneś zrobić kierując motorowerem dojeżdżając do niebezpiecznego zakrętu?

  Dostosować prędkość tak, aby uniknąć hamowania w zakręcie.
  Zwiększyć prędkość, aby wykorzystać siłę odśrodkową.
  Zbliżyć się do krawędzi jezdni, aby podczas pokonywania łuku wykorzystać całą dostępną szerokość drogi.

strona 2 z 3