Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Odstępy i hamowanie pojazdu

strona 3 z 3

Pytanie nr 21

Id: 7582
punkty: 3

Od którego z wymienionych czynników, uzależnisz odstęp od poprzedzającego pojazdu podczas jazdy motocyklem?

  Od natężenia ruchu drogowego.
  Od stanu i rodzaju nawierzchni jezdni.
  Od tego, czy droga ma pobocze.

Pytanie nr 22

Id: 7583
punkty: 3

Jaki odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu musisz zachować, kierując motocyklem poza obszarem zabudowanym?

  Co najmniej 1,5 metra, jeśli wyprzedzasz kolumnę pieszych.
  Co najmniej 2 metry, jeśli wyprzedzasz rower.
  Co najmniej 1 metr, jeśli wyprzedzasz motocykl.

Pytanie nr 23

Id: 7584
punkty: 3

Czy, przez dłuższy czas, wolno Ci kierować motorowerem po jezdni obok innego motoroweru?

  Nie, jest to zabronione.
  Tak, jeśli odległość między motorowerami nie przekracza jednego metra.
  Tak, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu drogowego.

Pytanie nr 24

Id: 7585
punkty: 3

Który z wymienionych czynników ma największy wpływ na długość drogi hamowania motocykla, gdy jedziesz w dobrych warunkach atmosferycznych?

  Czas reakcji kierowcy.
  Prędkość, z jaką porusza się motocykl.
  Ubiór używany przez motocyklistę.

Pytanie nr 25

Id: 7586
punkty: 3

Jaki minimalny odstęp powinien być zachowany między kolumnami motorowerów?

  100 metrów.
  200 metrów.
  500 metrów.

Pytanie nr 26

Id: 7587
punkty: 3

Jaki odstęp należy zachować podczas wyprzedzania motorowerem kolumny pieszych?

  Bezpieczny, jednak nie mniejszy niż 1 metr.
  Co najmniej 1,5 metra.
  Dowolny, przepisy tego nie określają.

Pytanie nr 27

Id: 7599
punkty: 3

Jeżeli długość drogi hamowania motocykla, którym kierujesz z prędkością 30 km/h, wynosi około 6 metrów, to zwiększenie prędkości do 60 km/h spowoduje:

  wydłużenie drogi hamowania do około 12 metrów.
  wydłużenie drogi hamowania do około 24 metrów.
  wydłużenie drogi hamowania do około 36 metrów.

Pytanie nr 28

Id: 7717
punkty: 3

W jaki sposób, dwukrotne zwiększenie prędkości motocykla, wpływa na długość jego drogi hamowania?

  Zwiększa dwukrotnie długość drogi hamowania.
  Zwiększa czterokrotnie długość drogi hamowania.
  Nie powoduje zmiany długości drogi hamowania.

Pytanie nr 29

Id: 7828
punkty: 3

Kierujesz motocyklem w czasie deszczu. Jak powinieneś zareagować, gdy odczujesz, że tylne koło Twojego pojazdu traci przyczepność?

  Natychmiast zahamować.
  Natychmiast zwolnić, zmniejszając w pierwszej kolejności obroty silnika.
  Natychmiast zredukować bieg.

strona 3 z 3