Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Odstępy i hamowanie pojazdu

strona 1 z 3

Pytanie nr 1

Id: 6515
punkty: 3

Co w zasadniczy sposób decyduje o długości drogi hamowania motocykla?

  Czas reakcji kierującego.
  System kontroli trakcji.
  Rodzaj nawierzchni, po której porusza się pojazd.

Pytanie nr 2

Id: 6516
punkty: 3

Jak, w przybliżeniu, wzrasta długość drogi hamowania motocykla przy dwukrotnie większej prędkości?

  Dwukrotnie.
  Trzykrotnie.
  Czterokrotnie.

Pytanie nr 3

Id: 6517
punkty: 3

Jaki czynnik powinieneś w szczególności uwzględnić kierując motocyklem, przy określeniu właściwego odstępu od poprzedzającego pojazdu?

  Stan nawierzchni jezdni.
  Moc silnika w motocyklu.
  Dopuszczalną prędkość obowiązującą na danym odcinku drogi.

Pytanie nr 4

Id: 6518
punkty: 3

Jaki odstęp, kierując motocyklem, powinieneś zachować od jadącego przed tobą pojazdu w obszarze zabudowanym?

  Dowolny.
  Niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie zatrzymania się pojazdu poprzedzającego.
  Odpowiadający długości motocykla.

Pytanie nr 5

Id: 6519
punkty: 3

Jaki odstęp, kierując motocyklem, powinieneś zachować podczas wyprzedzania poza obszarem zabudowanym?

  Co najmniej 2 m podczas wyprzedzania pieszego.
  Co najmniej 2 m podczas wyprzedzania rowerzysty.
  Co najmniej 1 m podczas wyprzedzania innego motocykla.

Pytanie nr 6

Id: 6520
punkty: 3

Jaka jest minimalna odległość pomiędzy jadącymi kolumnami motocykli?

  200 m.
  300 m.
  500 m.

Pytanie nr 7

Id: 6521
punkty: 3

Jaki minimalny odstęp masz obowiązek zachować stojąc w zatorze drogowym ("korku") w tunelu za innym pojazdem?

  3 m.
  5 m.
  4 m.

Pytanie nr 8

Id: 6522
punkty: 3

W którym momencie, kierując motocyklem, powinieneś rozpocząć hamowanie zamierzając pokonać ostry łuk drogi?

  Wjeżdżając w łuk.
  Wyjeżdżając z łuku.
  Odpowiednio wcześnie, tak aby uniknąć hamowania na łuku drogi.

Pytanie nr 9

Id: 6523
punkty: 3

W jakiej pozycji motocykla uzyskasz optymalną skuteczność hamowania?

  Pionowej.
  Przechylonej w lewo.
  Przechylonej w prawo.

Pytanie nr 10

Id: 6524
punkty: 3

Co powinieneś zrobić kierując motocyklem bezpośrednio przed wjazdem na ostry zakręt?

  Dostosować prędkość tak, aby uniknąć hamowania w trakcie pokonywania łuku.
  Zwiększyć prędkość, aby wykorzystać siłę odśrodkową.
  Zbliżyć się do lewej krawędzi jezdni, aby podczas pokonywania łuku wykorzystać całą dostępną szerokość drogi.

strona 1 z 3