Działy tematyczne
Działy tematyczne

Zakres specjalistyczny - kategorie AM, A1, A2, A

Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej

(Kod działu: Aa)


Zagrożenia związane z ruchem drogowym

(Kod działu: Ab)


Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu

(Kod działu: Ac)