Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Obowiązki właściciela/posiadacza pojazdu, ubezpieczenia, wymagane dokumenty

strona 1 z 3

Pytanie nr 1

Id: 6592
punkty: 1

W jakim terminie od zakupu zarejestrowanego motocykla jesteś zobowiązany zawiadomić o tym starostę?

  Do 30 dni.
  Do 14 dni.
  Do 7 dni.

Pytanie nr 2

Id: 6593
punkty: 1

W jakim terminie masz obowiązek zawiadomić starostę o sprzedaży zarejestrowanego motocykla?

  Do 7 dni.
  Do 30 dni.
  Do 60 dni.

Pytanie nr 3

Id: 6594
punkty: 1

W jakim terminie masz obowiązek zawiadomić starostę o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym?

  Do 7 dni.
  Do 14 dni.
  Do 30 dni.

Pytanie nr 4

Id: 6595
punkty: 1

W jakim terminie, będąc właścicielem zarejestrowanego motocykla, masz obowiązek poddać go okresowemu badaniu technicznemu?

  Przed upływem daty badania określonej w dowodzie rejestracyjnym.
  Każdorazowo po upływie 6 miesięcy od poprzedniego badania.
  Co 3 lata, niezależnie od daty pierwszej rejestracji.

Pytanie nr 5

Id: 6599
punkty: 1

Którym z wymienionych pojazdów masz prawo kierować posiadając prawo jazdy kategorii A?

  Motocyklem z bocznym wózkiem.
  Czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg.
  Pojazdem wolnobieżnym.

Pytanie nr 6

Id: 6604
punkty: 1

Którym z wymienionych pojazdów masz prawo kierować posiadając prawo jazdy kategorii A1?

  Motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW.
  Czterokołowcem o masie własnej wynoszącej 550 kg.
  Pojazdem wolnobieżnym.

Pytanie nr 7

Id: 6605
punkty: 1

Ile wynosi maksymalna pojemność skokowa silnika motocykla, którym możesz kierować posiadając prawo jazdy kategorii A1?

  125 cm3.
  250 cm3.
  75 cm3.

Pytanie nr 8

Id: 6606
punkty: 1

Którym z wymienionych pojazdów masz prawo kierować posiadając prawo jazdy kategorii A1?

  Pojazdem wolnobieżnym.
  Każdym czterokołowcem.
  Motorowerem.

Pytanie nr 9

Id: 6608
punkty: 1

Którym z wymienionych pojazdów masz prawo kierować posiadając prawo jazdy kategorii A2?

  Motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW.
  Czterokołowcem o masie własnej wynoszącej 550 kg.
  Pojazdem wolnobieżnym.

Pytanie nr 10

Id: 6609
punkty: 1

Ile wynosi maksymalna moc silnika motocykla, którym masz prawo kierować posiadając prawo jazdy kategorii A2?

  35 kW.
  40 kW.
  45 kW.

strona 1 z 3