Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Sygnały świetlne, sygnały dawane przez kierującego ruchem

strona 7 z 8

Pytanie nr 61

Id: 9640
punkty: 3

Czy osoba wykonująca na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi roboty na drodze może dawać uczestnikowi drogi polecenia lub sygnały?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 62

Id: 10107
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji policjant kierujący ruchem umożliwia Ci wykonanie manewru skrętu w lewo na skrzyżowaniu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 63

Id: 10318
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji wolno Ci kontynuować jazdę przez skrzyżowanie?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 64

Id: 10411
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji sygnał żółty migający zezwala na wjazd za sygnalizator?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 65

Id: 10412
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji należy zachować szczególną ostrożność?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 66

Id: 10445
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji należy się zatrzymać przed sygnalizatorem jeśli nie wymaga to gwałtownego hamowania?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 67

Id: 10446
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji następnym sygnałem dla pasa ruchu, którym się poruszasz będzie sygnał czerwony?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 68

Id: 10454
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo bez zatrzymania się przed sygnalizatorem?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 69

Id: 10455
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo zanim pieszy wejdzie na zajmowany przez Ciebie pas ruchu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 70

Id: 10459
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy sygnał żółty migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał zielony?

  Tak
  Nie

strona 7 z 8