Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Sygnały świetlne, sygnały dawane przez kierującego ruchem

strona 6 z 8

Pytanie nr 51

Id: 7330
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo po upewnieniu się, że tym manewrem nie utrudnisz ruchu innym uczestnikom?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 52

Id: 7349
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji migający sygnał świetlny zakazuje Ci wjazdu na przejazd tramwajowy?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 53

Id: 7364
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji nadawany sygnał świetlny zezwala Ci na wjazd za sygnalizator?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 54

Id: 7365
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji nadawany sygnał świetlny zabrania Ci wjazdu za sygnalizator?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 55

Id: 7366
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji nadawany sygnał świetlny oznacza, że podczas jazdy w lewo nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 56

Id: 7368
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać za sygnalizator?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 57

Id: 7369
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji wolno Ci zawrócić na skrzyżowaniu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 58

Id: 7370
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy wjeżdżając za ten sygnalizator, masz obowiązek zachowania szczególnej ostrożności?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 59

Id: 7371
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji wolno Ci zawrócić na skrzyżowaniu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 60

Id: 7779
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji migający sygnał żółty zezwala Ci wjechać za sygnalizator bez zatrzymywania się?

  Tak
  Nie

strona 6 z 8