Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Sygnały świetlne, sygnały dawane przez kierującego ruchem

strona 3 z 8

Pytanie nr 21

Id: 3999
punkty: 3

Czy w tej sytuacji następnym sygnałem będzie sygnał czerwony?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 22

Id: 4000
punkty: 3

Czy w tej sytuacji następnym sygnałem będzie sygnał zielony?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 23

Id: 4159
punkty: 3

Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na zwężony odcinek drogi bez zatrzymania się przed sygnalizatorem?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 24

Id: 4612
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na skrzyżowanie, jeżeli zamierzasz jechać na wprost?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 25

Id: 6068
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy ten sygnał oznacza bezkolizyjny skręt w lewo?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 26

Id: 6070
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz prawo przejechać przez przejście dla pieszych?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 27

Id: 6071
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy ten sygnał oznacza, że wolno Ci wjechać na przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 28

Id: 6072
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na przejazd kolejowy?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 29

Id: 6073
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed tramwajem?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 30

Id: 6074
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na skrzyżowanie?

  Tak
  Nie

strona 3 z 8