Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Sygnały świetlne, sygnały dawane przez kierującego ruchem

strona 2 z 8

Pytanie nr 11

Id: 3120
punkty: 3

Czy w tej sytuacji następnym sygnałem będzie sygnał czerwony?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 12

Id: 3121
punkty: 3

Czy sygnał świetlny nad Twoim pasem ruchu zezwala na skręt w lewo?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 13

Id: 3122
punkty: 3

Zatrzymałeś właśnie swój pojazd. Czy w związku ze znaczeniem nadawanego sygnału świetlnego zrobiłeś to we właściwym miejscu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 14

Id: 3123
punkty: 3

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować się do sygnału podawanego przez widoczną osobę?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 15

Id: 3127
punkty: 3

Czy widoczny sygnał dawany przez osobę uprawnioną oznacza, że za chwilę będzie Ci wolno wjechać na skrzyżowanie?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 16

Id: 3139
punkty: 3

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować się do sygnału świetlnego?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 17

Id: 3431
punkty: 3

Czy w tej sytuacji nadawane sygnały świetlne zezwalają Ci na wjazd za sygnalizator?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 18

Id: 3432
punkty: 3

Czy w tej sytuacji nadawane sygnały świetlne zabraniają wjazdu za sygnalizator?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 19

Id: 3433
punkty: 3

Czy w tej sytuacji sygnał świetlny zabrania wjazdu za sygnalizator kierowcom jadącym na wprost?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 20

Id: 3941
punkty: 3

Czy w tej sytuacji nadawany sygnał świetlny zezwala Ci na wjazd za sygnalizator?

  Tak
  Nie

strona 2 z 8