Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Znaki drogowe poziome

strona 8 z 14

Pytanie nr 71

Id: 3657
punkty: 1

Czy w tej sytuacji wolno Ci wyprzedzić jadący przed Tobą pojazd?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 72

Id: 3678
punkty: 1

Czy widoczna linia złożona z białych punktowych elementów odblaskowych wyznacza lewą krawędź jezdni?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 73

Id: 3679
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji wolno Ci pojechać na wprost przez skrzyżowanie?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 74

Id: 3687
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować się do żółtych znaków poziomych?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 75

Id: 3695
punkty: 1

Czy widoczne poziome znaki ostrzegawcze uprzedzają Cię o miejscu, w którym występuje lub może występować niebezpieczeństwo?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 76

Id: 3742
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji w miejscu oznakowanym widoczną linią przystankową mogą się zatrzymywać wyłącznie pojazdy uprawnione?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 77

Id: 3776
punkty: 1

Czy w tej sytuacji białe punktowe elementy odblaskowe wyznaczają lewą krawędź jezdni?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 78

Id: 3809
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy wolno Ci przejechać przez widoczne skrzyżowanie bez zatrzymania się w miejscu wskazanym linią?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 79

Id: 3813
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy linia złożona z prostokątów oznacza miejsce zatrzymania pojazdu przed przejściem dla pieszych?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 80

Id: 3815
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy jadąc tym pasem ruchu, wolno Ci skręcić w lewo na najbliższym skrzyżowaniu?

  Tak
  Nie

strona 8 z 14