Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Znaki drogowe poziome

strona 7 z 14

Pytanie nr 61

Id: 3070
punkty: 1

Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na skrzyżowanie bez zatrzymania pojazdu przed widoczną linią ciągłą?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 62

Id: 3071
punkty: 1

Czy widoczne na tym skrzyżowaniu oznakowanie poziome w postaci linii przerywanej, oznacza kontynuację zajmowanego pasa ruchu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 63

Id: 3072
punkty: 1

Czy widoczny trójkątny znak poziomy uprzedza Cię o miejscu na drodze, w którym występuje lub może występować niebezpieczeństwo?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 64

Id: 3073
punkty: 1

Czy widoczna na jezdni linia, złożona z trójkątów, wyznacza miejsce warunkowego zatrzymania się w celu ustąpienia pierwszeństwa?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 65

Id: 3074
punkty: 1

Czy w tak oznakowanym miejscu wolno Ci wyprzedzić z lewej strony pojazd znajdujący się na Twoim pasie ruchu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 66

Id: 3076
punkty: 1

Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na stację paliw wjazdem widocznym po lewej stronie?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 67

Id: 3179
punkty: 1

Czy widoczne oznakowanie poziome wskazuje miejsce zatrzymania się w celu ustąpienia pierwszeństwa?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 68

Id: 3443
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji wolno Ci zastosować się do wskazań białych strzałek?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 69

Id: 3468
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić na parking znajdujący się po lewej stronie drogi?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 70

Id: 3545
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy ten znak poziomy wyznacza miejsce zatrzymania się jedynie w sytuacji, kiedy drogą poprzeczną nadjeżdża pojazd?

  Tak
  Nie

strona 7 z 14