Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Znaki drogowe poziome

strona 4 z 14

Pytanie nr 31

Id: 2882
punkty: 1

Czy ten znak poziomy zabrania zmiany pasa ruchu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 32

Id: 2883
punkty: 1

Czy w tej sytuacji, kierując samochodem osobowym, wolno Ci jechać na wprost zajmowanym pasem ruchu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 33

Id: 2885
punkty: 1

Czy w tej sytuacji wolno Ci korzystać ze wszystkich pasów ruchu na całej szerokości jezdni?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 34

Id: 2886
punkty: 1

Czy widoczne oznakowanie poziome zabrania zmiany dotychczas zajmowanego pasa ruchu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 35

Id: 2889
punkty: 1

Czy z zajmowanego pasa ruchu wolno Ci skręcić w prawo na tym skrzyżowaniu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 36

Id: 2890
punkty: 1

Czy w tej sytuacji wolno Ci zatrzymać pojazd przy prawym krawężniku?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 37

Id: 2892
punkty: 1

Czy w tej sytuacji wolno Ci zmienić zajmowany pas ruchu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 38

Id: 2895
punkty: 1

Jedziesz prawym pasem ruchu. Czy wolno Ci skręcić w lewo na skrzyżowaniu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 39

Id: 2898
punkty: 1

Czy na tym poboczu dozwolony jest postój pojazdu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 40

Id: 2899
punkty: 1

Czy na tym poboczu dozwolone jest zatrzymanie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego?

  Tak
  Nie

strona 4 z 14