Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Znaki drogowe poziome

strona 3 z 14

Pytanie nr 21

Id: 872
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy masz obowiązek zatrzymać się w wyznaczonym linią miejscu, nawet wtedy, gdy upewniłeś się, że drogą z pierwszeństwem przejazdu nie poruszają się inne pojazdy?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 22

Id: 874
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w miejscu wyznaczonym przez widoczną linię przystankową wolno zatrzymywać się pojazdom przewożącym dzieci do szkół i przedszkoli?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 23

Id: 884
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na pas ruchu przy prawej krawędzi jezdni?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 24

Id: 1052
punkty: 1

Czy w tej sytuacji czerwone punktowe elementy odblaskowe wyznaczają prawą krawędź jezdni?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 25

Id: 1055
punkty: 1

Czy w tej sytuacji, za linią złożoną z punktowych elementów odblaskowych barwy czerwonej znajduje się pas ruchu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 26

Id: 1056
punkty: 1

Czy w tej sytuacji, bezpośrednio za widoczną po prawej stronie drogi linią złożoną z punktowych elementów odblaskowych barwy białej jest pobocze?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 27

Id: 1058
punkty: 1

Czy w tej sytuacji, umieszczone po prawej stronie jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy białej informują Cię o krawędzi jezdni?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 28

Id: 2877
punkty: 1

Czy w tej sytuacji znajdujesz się na jezdni dwukierunkowej?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 29

Id: 2879
punkty: 1

Czy w tej sytuacji prawy pas ruchu jest przeznaczony dla każdego pojazdu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 30

Id: 2880
punkty: 1

Czy w tej sytuacji, przejeżdżając przez białą przerywaną linię, zmieniasz pas ruchu?

  Tak
  Nie

strona 3 z 14