Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Znaki drogowe poziome

strona 12 z 14

Pytanie nr 111

Id: 7310
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy na tym skrzyżowaniu wolno Ci skręcić tylko w lewo?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 112

Id: 7311
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w lewo z zajmowanego obecnie pasa ruchu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 113

Id: 7312
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy na tym odcinku drogi wolno Ci rozpocząć wyprzedzanie pojazdu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 114

Id: 7313
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy na tym odcinku drogi wolno Ci rozpocząć wyprzedzanie pojazdu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 115

Id: 7314
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy na tym skrzyżowaniu wolno Ci skręcić w prawo z zajmowanego obecnie pasa ruchu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 116

Id: 7316
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji wolno Ci wjeżdżać na widoczną z lewej strony powierzchnię jezdni?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 117

Id: 7317
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w lewo, aby zaparkować pojazd na chodniku?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 118

Id: 7318
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji wolno Ci wykorzystać widoczną po lewej stronie powierzchnię jezdni do parkowania pojazdu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 119

Id: 7345
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji wolno Ci zmienić zajmowany obecnie pas ruchu i skręcić w prawo?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 120

Id: 7782
punkty: 1

Zajmujesz prawy pas ruchu. Czy na skrzyżowaniu wolno Ci skręcić w prawo?

  Tak
  Nie

strona 12 z 14