Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Znaki drogowe poziome

strona 11 z 14

Pytanie nr 101

Id: 7276
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś zobowiązany do zatrzymania pojazdu przed przejściem dla pieszych?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 102

Id: 7299
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji wolno Ci rozpocząć wyprzedzanie?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 103

Id: 7300
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zmienić obecnie zajmowany pas ruchu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 104

Id: 7301
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci najeżdżać na widoczną na jezdni podwójną linię ciągłą?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 105

Id: 7302
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zmienić obecnie zajmowany pas ruchu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 106

Id: 7303
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy poruszając się tym pasem ruchu, masz obowiązek kontynuować jazdę na wprost przez skrzyżowanie?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 107

Id: 7305
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tym miejscu wolno Ci zmienić pas ruchu na lewy?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 108

Id: 7307
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji wolno Ci zatrzymać pojazd na powierzchni wyłączonej z ruchu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 109

Id: 7308
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy na tym skrzyżowaniu wolno Ci zawrócić z zajmowanego obecnie pasa ruchu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 110

Id: 7309
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w przedstawionej sytuacji poruszasz się drogą jednokierunkową?

  Tak
  Nie

strona 11 z 14