Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Znaki informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające

strona 16 z 18

Pytanie nr 151

Id: 10361
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 152

Id: 10392
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Kierujesz pojazdem z instalacją gazową LPG. Czy widoczny znak po prawej nakazuje Ci skręcić w prawo za 150 metrów?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 153

Id: 10393
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy ten znak ostrzega o zbliżaniu się do obiektów z materiałami niebezpiecznymi?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 154

Id: 10394
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy ten znak dotyczy pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 155

Id: 10419
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji wyjeżdżasz ze strefy zamieszkania?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 156

Id: 10420
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy za tym znakiem wolno Ci poruszać się z dowolną prędkością?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 157

Id: 10421
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji wjeżdżasz na obszar zabudowany?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 158

Id: 10425
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy widoczny znak oznacza początek lub kontynuację jezdni, na której odbywa się ruch dwukierunkowy?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 159

Id: 10434
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy widoczny znak wskazuje pasy ruchu przeznaczone do jazdy w podanych kierunkach?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 160

Id: 10435
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji wolno Ci zawrócić?

  Tak
  Nie

strona 16 z 18