Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Znaki informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające

strona 15 z 18

Pytanie nr 141

Id: 10197
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę bez zatrzymania się?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 142

Id: 10303
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 143

Id: 10304
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji poruszasz się drogą z pierwszeństwem przejazdu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 144

Id: 10307
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Zamierzasz jechać na wprost, a kierujący pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony planuje skręcić w prawo. Czy masz obowiązek ustąpienia mu pierwszeństwa?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 145

Id: 10310
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji prawy skrajny pasu ruchu przeznaczony jest tylko dla pojazdów szynowych?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 146

Id: 10311
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji widoczny znak po prawej informuje Cię, że zbliżasz się do przystanku tramwajowego?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 147

Id: 10312
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji wolno Ci kontynuować jazdę na wprost prawym skrajnym pasem ruchu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 148

Id: 10319
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji musisz zmienić pas ruchu na lewy?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 149

Id: 10359
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy ten znak ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot znajduje się po lewej stronie?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 150

Id: 10360
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną znajdującą się po lewej stronie?

  Tak
  Nie

strona 15 z 18