Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie i postój

strona 8 z 11

Pytanie nr 71

Id: 7387
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy na tej drodze dwukierunkowej wolno Ci zaparkować pojazd przy prawej krawędzi jezdni, bezpośrednio za przejściem dla pieszych?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 72

Id: 7388
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy na parkingu znajdującym się w strefie ruchu mają zastosowanie zasady ruchu drogowego?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 73

Id: 7453
punkty: 2

Czy w tej sytuacji widoczny po prawej stronie jezdni zaparkowany pojazd, nieoznakowany kartą parkingową, podlega usunięciu z drogi na koszt jego właściciela?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 74

Id: 8094
punkty: 2

Czy dozwolone jest zatrzymanie samochodu osobowego na drodze dla rowerów, jeżeli pozostanie co najmniej 1,5 m szerokości dla rowerzystów?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 75

Id: 8098
punkty: 2

Czy w tej sytuacji masz prawo na chwilę zatrzymać pojazd na jezdni w celu wysadzenia pasażera?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 76

Id: 8101
punkty: 2

Czy w tej sytuacji masz prawo zatrzymać pojazd na poboczu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 77

Id: 8102
punkty: 2

Czy w tej sytuacji za znakiem masz prawo zaparkować na jezdni pojazd silnikowy?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 78

Id: 8103
punkty: 2

Czy za widocznymi znakami zakazu dozwolony jest postój pojazdu silnikowego na chodniku?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 79

Id: 8108
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji po wykonaniu manewru wyprzedzania masz obowiązek zjechać na prawy pas ruchu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 80

Id: 8111
punkty: 2

Czy masz prawo zatrzymać swój pojazd na prawym poboczu tej drogi?

  Tak
  Nie

strona 8 z 11