Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie i postój

strona 7 z 11

Pytanie nr 61

Id: 7376
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji wolno Ci zatrzymać pojazd w zatoce?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 62

Id: 7377
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się i zaczekać na wyjazd autobusu z zatoki?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 63

Id: 7379
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji na obszarze zabudowanym masz obowiązek umożliwić kierującemu autobusem wyjechanie z zatoki na jezdnię?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 64

Id: 7380
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz prawo zająć więcej niż jeden pas ruchu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 65

Id: 7381
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tym miejscu masz prawo zaparkować pojazd na jezdni?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 66

Id: 7382
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tym miejscu wolno Ci zatrzymać pojazd na jezdni?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 67

Id: 7383
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy na obszarze zabudowanym na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu wolno Ci zaparkować pojazd przy lewej krawędzi jezdni?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 68

Id: 7384
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy masz prawo zaparkować pojazd na położonej po lewej stronie drodze dla rowerów?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 69

Id: 7385
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy po tej jezdni masz prawo jechać zajmując jej całą szerokość?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 70

Id: 7386
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Zamierzasz skręcić w lewo. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zbliżyć się do środka jezdni?

  Tak
  Nie

strona 7 z 11