Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Znaki ostrzegawcze

strona 4 z 12

Pytanie nr 31

Id: 1033
punkty: 2

Czy w przedstawionej sytuacji, wjeżdżając na pobocze, powinieneś zrobić to ostrożnie i znacznie zmniejszyć prędkość?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 32

Id: 1035
punkty: 2

Czy na odcinku drogi za widocznym znakiem będziesz ostrzegany o każdym występującym na niej zakręcie?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 33

Id: 1202
punkty: 2

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o opadach śniegu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 34

Id: 1203
punkty: 2

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o częstym występowaniu zablokowania ruchu pojazdów (korka)?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 35

Id: 3176
punkty: 2

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o trzech niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w lewo?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 36

Id: 3439
punkty: 2

Czy umieszczona pod widocznym znakiem tabliczka oznacza koniec odcinka drogi z niebezpiecznymi zakrętami?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 37

Id: 3765
punkty: 2

Czy w tej sytuacji widoczne znaki ostrzegają o zbliżaniu się do miejsca, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 38

Id: 3863
punkty: 2

Czy w przedstawionej sytuacji odległość od znaku ostrzegawczego do miejsca niebezpiecznego wynosi do 100 metrów?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 39

Id: 3903
punkty: 2

Czy widoczny znak ostrzega o odcinku drogi, na którym należy zachować szczególną ostrożność ze względu na koleiny w nawierzchni?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 40

Id: 3904
punkty: 2

Czy widoczny znak ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami drogowymi?

  Tak
  Nie

strona 4 z 12