Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Znaki ostrzegawcze

strona 3 z 12

Pytanie nr 21

Id: 1000
punkty: 2

Czy w przedstawionej sytuacji należy spodziewać się utrudnień ruchu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 22

Id: 1001
punkty: 2

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o zbliżaniu się do wyznaczonego na drodze przejścia dla pieszych?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 23

Id: 1003
punkty: 2

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o miejscu na drodze szczególnie często uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 24

Id: 1004
punkty: 2

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o możliwości napotkania na drodze zwierząt gospodarskich?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 25

Id: 1005
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o możliwości napotkania na drodze dzikich zwierząt?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 26

Id: 1009
punkty: 2

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o zbliżaniu się do miejsca, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 27

Id: 1015
punkty: 2

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o zbliżaniu się do stromego podjazdu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 28

Id: 1018
punkty: 2

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają na jezdnię lub przez nią przejeżdżają?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 29

Id: 1025
punkty: 2

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o drodze pokrytej żwirem, który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 30

Id: 1028
punkty: 2

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o skrzyżowaniu, na którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej?

  Tak
  Nie

strona 3 z 12