Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Akcje ratunkowe

strona 2 z 3

Pytanie nr 11

Id: 6737
punkty: 3

Co powinieneś zrobić, jeżeli ofiara wypadku po kilku minutach odzyskała przytomność i chce iść do domu?

  Podać jej coś do picia i środki przeciwbólowe.
  Namawiać ją do pozostania, bacznie obserwować i wezwać pomoc medyczną.
  Pozwolić jej odejść do domu, zalecając wizytę u lekarza.

Pytanie nr 12

Id: 6738
punkty: 3

Co należy zastosować do opatrzenia silnie krwawiących ran?

  Wyłącznie jałową gazę.
  Opatrunek uciskowy z gazy lub płótna oraz bandaża.
  Jodynę i gencjanę.

Pytanie nr 13

Id: 7698
punkty: 3

W jaki sposób powinieneś opatrzyć silnie krwawiącą ranę, by powstrzymać krwawienie?

  Założyć opatrunek uciskowy.
  Polać ranę jodyną lub gencjaną.
  Założyć zwykły opatrunek np. z gazy lub bandaża..

Pytanie nr 14

Id: 7699
punkty: 3

W której z wymienionych sytuacji powinieneś zdecydować się na wydostanie rannego z rozbitego pojazdu przed przybyciem służb ratowniczych, jeśli masz podstawy sądzić, że doznał on urazu kręgosłupa?

  Gdy żąda tego ratowana osoba.
  Gdy istnieje zagrożenie dla życia rannego.
  Gdy żąda tego rodzina osoby rannej.

Pytanie nr 15

Id: 7700
punkty: 3

Którego z wymienionych środków nie wolno Ci używać do przemywania rany?

  Spirytusu salicylowego.
  Zwykłej wody.
  Wody utlenionej.

Pytanie nr 16

Id: 7701
punkty: 3

Której z wymienionych czynności nie należy wykonać przy przeciwdziałaniu krwotokowi z nosa?

  Przechylanie głowy rannego do tyłu.
  Pochylanie głowy rannego do przodu.
  Kładzenie zimnego kompresu na kark rannego.

Pytanie nr 17

Id: 7702
punkty: 3

W jaki sposób powinieneś opatrzyć rannego, u którego wystąpił krwotok z przedramienia?

  Założyć jałowy opatrunek na ranę, zabandażować ją i docisnąć dodatkowo np. rolką bandaża, po czym podnieść kończynę do góry.
  Przesiąknięte krwią opatrunki zdjąć i zastąpić nowymi.
  Gdy poszkodowany jest przytomny, zostawić go, aby sam udzielił sobie pomocy.

Pytanie nr 18

Id: 7703
punkty: 3

Przy podejrzeniu złamania kończyny powinieneś unieruchomić u rannego:

  wyłącznie najbliższy miejscu złamania staw.
  wyłącznie samo miejsce złamania.
  miejsce złamania oraz dwa sąsiadujące ze sobą stawy (poniżej i powyżej miejsca złamania)

Pytanie nr 19

Id: 7705
punkty: 3

W jaki sposób należy postąpić w przypadku gdy poszkodowany uległ oparzeniu?

  Posmarować miejsce oparzenia tłuszczem.
  Szczelnie miejsce oparzenia zabandażować.
  Schłodzić miejsce oparzenia wodą.

Pytanie nr 20

Id: 7706
punkty: 3

W której z wymienionych sytuacji powinieneś przerwać resuscytację krążeniowo-oddechową?

  Gdy ranny zacznie smodzielnie oddychać.
  Zawsze po 30 minutach.
  Gdy zobaczysz nadjeżdżający ambulans służb medycznych.

strona 2 z 3