Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Akcje ratunkowe

strona 1 z 3

Pytanie nr 1

Id: 6726
punkty: 3

Jak należy zabezpieczyć przytomnego poszkodowanego, który jadąc bez zapiętych pasów doznał urazu twarzy i podejrzewa się u niego uraz kręgosłupa szyjnego?

  Przytrzymać głowę do momentu przybycia odpowiednich służb ratunkowych.
  Natychmiast wyciągnąć ją z pojazdu.
  Nie dotykać jej w ogóle, aby nie pogorszyć urazu.

Pytanie nr 2

Id: 6727
punkty: 3

Jakie działania należy podjąć w przypadku poparzenia twarzy podczas odkręcania korka chłodnicy?

  Posmarować tłustą maścią.
  Polać obficie białkiem jaja kurzego lub olejem lnianym.
  Schłodzić twarz zimną wodą lub zastosować opatrunek hydrożelowy.

Pytanie nr 3

Id: 6728
punkty: 3

Jak należy postąpić w przypadku wbicia się ciała obcego w przedramię pasażera?

  Usunąć ciało obce z rany i założyć opatrunek.
  Uszczelnić brzegi rany opatrunkiem i nie wyciągać ciała obcego z rany.
  Zdezynfekować ranę spirytusem.

Pytanie nr 4

Id: 6729
punkty: 3

Kiedy powinieneś zaprzestać czynności reanimacyjnych osoby poszkodowanej w wypadku?

  W przypadku złamania żebra.
  Po przywróceniu czynności życiowych (tętno, oddech).
  Po wykonaniu telefonu do fachowej służby medycznej.

Pytanie nr 5

Id: 6730
punkty: 3

Pod który z podanych numerów powinieneś zadzwonić, aby wezwać karetkę pogotowia ratunkowego na miejsce wypadku drogowego?

  997
  998
  999

Pytanie nr 6

Id: 6731
punkty: 3

W jaki sposób powinieneś udzielić pierwszej pomocy ofierze wypadku, która ma wyczuwalne tętno, lecz nie oddycha?

  Nie dotykać ofiary, wezwać pomoc.
  Natychmiast rozpocząć masaż serca.
  Udrożnić drogi oddechowe, a gdy oddech nie powrócił, rozpocząć resuscytację.

Pytanie nr 7

Id: 6732
punkty: 3

Czy stosowanie leków uspokajających lub przeciwbólowych wpływa na kierującego?

  Nie wpływa na kierowanie pojazdem.
  Tak, może prowadzić do upośledzenia zdolności do kierowania pojazdem.
  Nie wpływa, jeśli jest zalecone przez lekarza.

Pytanie nr 8

Id: 6734
punkty: 3

Jakie mogą być skutki braku kontroli poziomu cukru przez kierującego chorego na cukrzycę?

  Nagła utrata przytomności.
  Potrzeba częstych odpoczynków podczas jazdy.
  Niekontrolowane skurcze mięśni.

Pytanie nr 9

Id: 6735
punkty: 3

Czy każdy ma obowiązek udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku?

  Nie, gdyż udzielać pomocy mogą jedynie osoby z wykształceniem medycznym.
  Tak, gdyż można samodzielnie wykonać część działań ratunkowych.
  Nie, gdyż za ewentualnie popełnione błędy grozi odpowiedzialność karna.

Pytanie nr 10

Id: 6736
punkty: 3

W jaki sposób należy zabezpieczyć poszkodowanego, u którego doszło do otwartego złamania kończyny?

  Założyć opatrunek z waty.
  Unieruchomić dwa sąsiadujące ze sobą stawy.
  Natychmiast mocno naciągnąć kończynę.

strona 1 z 3