Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Obowiązki właściciela/posiadacza pojazdu, ubezpieczenia, wymagane dokumenty

strona 2 z 2

Pytanie nr 11

Id: 7225
punkty: 1

Czy przyczepa specjalna, przystosowana wyłącznie do ciągnięcia przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny, wymaga rejestracji?

  Tak.
  Nie.
  Tak, jeśli podlega corocznemu badaniu technicznemu.

Pytanie nr 12

Id: 7619
punkty: 1

Który z dokumentów masz obowiązek mieć przy sobie, kierując ciągnikiem rolniczym?

  Umowę ubezpieczenia autocasco.
  Prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
  Fakturę zakupu pojazdu.

Pytanie nr 13

Id: 7621
punkty: 1

Co stwierdza dowód rejestracyjny przyczepy?

  Dopuszczenie jej do ruchu na drogach publicznych.
  Możliwość jej sprzęgnięcia z każdym pojazdem.
  Jjej sprawność w całym okresie użytkowania.

Pytanie nr 14

Id: 7622
punkty: 1

Który z tych obowiązków dotyczy właściciela ciągnika rolniczego?

  Ubezpieczenie pojazdu w zakresie NW.
  Zawiadomienie starosty w ciągu 30 dni o sprzedaży pojazdu.
  Dokonywanie napraw ciągnika tylko w autoryzowanym serwisie.

Pytanie nr 15

Id: 7624
punkty: 1

W którym z przypadków policjant zatrzyma prawo jazdy kierującemu ciągnikiem?

  Gdy pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie.
  Gdy upłynął termin ważności prawa jazdy.
  Gdy pojazd nie jest ubezpieczony w zakresie AC.

Pytanie nr 16

Id: 7625
punkty: 1

Do kierowania którym z pojazdów uprawnia prawo jazdy kategorii T?

  Samochodem ciężarowym.
  Ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
  Pojazdem samochodowym o masie własnej do 550 kg, z wyjątkiem motocykla.

Pytanie nr 17

Id: 7626
punkty: 1

Do kierowania którym z pojazdów uprawnia prawo jazdy kategorii T?

  Ciągnikiem rolniczym z dwiema przyczepami.
  Ciągnikiem balastowym.
  Każdym motocyklem.

Pytanie nr 18

Id: 7627
punkty: 1

Jaki obowiązek ma właściciel ciągnika rolniczego, który sprzedał pojazd?

  Zwrócić dowód rejestracyjny do urzędu.
  Przekazać nowemu właścicielowi dowoód rejestracyjny.
  Zwrócić tablice rejestracyjne do urzędu.

strona 2 z 2