Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób

strona 2 z 2

Pytanie nr 11

Id: 6699
punkty: 3

Czy dopuszczalny jest przewóz dzieci do szkoły w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy?

  Tak, jeżeli przyczepa jest dostosowana do przewozu osób.
  Nie.
  Tak, ale nie więcej niż pięciorga dzieci.

Pytanie nr 12

Id: 7542
punkty: 3

W jaki sposób wolno Ci przewozić osoby w przyczepie kolejki turystycznej?

  Wyłącznie na miejscach stojących.
  Na miejscach stojących i siedzących.
  Wyłącznie na miejscach siedzących.

Pytanie nr 13

Id: 7614
punkty: 3

Czy dozwolone jest pozostawienie na postoju ciągnika rolniczego z podniesionym pługiem?

  Nie.
  Tak - bez względu na czas jego pozostawienia.
  Tak, ale tylko do 5 minut.

Pytanie nr 14

Id: 7615
punkty: 3

Czy na drodze publicznej dozwolone jest przewożenie w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy ładunku przekraczającego jej dopuszczalną ładowność?

  Tak, o ile dopuszczalna ładowność przyczepy nie jest przekroczona o więcej niż 40% wielkości nominalnej.
  Nie.
  Tak, ale tylko na trasie nieprzekraczającej 5 km.

Pytanie nr 15

Id: 7617
punkty: 3

W jakich okolicznościach ładunek wystający z tyłu przyczepy ciągniętej przez ciągnik rolniczy powinien być oznakowany?

  Jeżeli wystaje ponad 0,5 metra poza tylną płaszczyznę obrysu pojazdu.
  Zawsze.
  Wyłącznie podczas jazdy po drodze twardej.

Pytanie nr 16

Id: 7618
punkty: 3

Który sposób oznakowania ładunku jest dozwolony, gdy wystaje on z tyłu przyczepy ciągniętej przez ciągnik rolniczy?

  Chorągiewką barwy pomarańczowej.
  Pasami białymi i czerwonymi umieszczonymi bezpośrednio na ładunku - przy dobrej widoczności.
  Tylko światłem odblaskowym.

strona 2 z 2