Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Odstępy i hamowanie pojazdu, korzystanie z drogi

strona 2 z 2

Pytanie nr 11

Id: 7628
punkty: 3

Który z wymienionych czynników w największym stopniu decyduje o długości drogi zatrzymania ciągnika rolniczego podczas awaryjnego hamowania?

  Rodzaj i stan nawierzchni oraz warunki atmosferyczne.
  Masa kierujacego ciagnikiem.
  Dopuszczalna masa całkowita ciągnika.

Pytanie nr 12

Id: 7629
punkty: 3

Który z wymienionych czynników powinieneś, przede wszystkim, uwzględnić dostosowując podczas jazdy odległość od pojazdu jadącego przed Tobą?

  Rodzaj nawierzchni i warunki panujące na drodze.
  Wyłącznie siłę bocznego wiatru.
  Wyłącznie natężenie ruchu drogowego.

Pytanie nr 13

Id: 7630
punkty: 3

Od którego z wymienionych czynników, zależy przyczepność opon ciągnika rolniczego do nawierzchni jezdni?

  Od masy przewożonego pasażera.
  Od mocy silnika.
  Od rodzaju i stanu nawierzchni jezdni.

Pytanie nr 14

Id: 7631
punkty: 3

Który z wymienionych czynników, wpływa na wydłużenie drogi hamowania ciągnika rolniczego?

  Zmniejszenie przyczepności opon do jezdni.
  Zwiększenie przyczepności opon do jezdni.
  Jazda pod górę.

Pytanie nr 15

Id: 7632
punkty: 3

Jaki wpływ na długość drogi hamowania, ma zawilgocenie jezdni spowodowane deszczem?

  Skraca drogę hamowania.
  Wydłuża drogę hamowania.
  Droga hamowania jest niezależna od stanu jezdni.

Pytanie nr 16

Id: 7633
punkty: 3

Jaka może być minimalna odległość między jadącymi kolumnami ciągników rolniczych?

  50 metrów.
  100 metrów.
  200 metrów.

Pytanie nr 17

Id: 7634
punkty: 3

Ile metrów odstępu od pojazdu poprzedzającego masz obowiązek zachować podczas zatrzymania w tunelu wynikającego z warunków ruchu?

  Co najmniej 5 metrów.
  Co najmniej 10 metrów.
  Co najmniej 15 metrów.

strona 2 z 2