Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia

strona 2 z 2

Pytanie nr 11

Id: 6657
punkty: 2

Który z wymienionych pojazdów, masz prawo holować ciągnikiem rolniczym?

  Inny ciągnik rolniczy z przyczepą.
  Samochód osobowy na połączeniu giętkim z dwoma niesprawnymi układami hamulcowymi.
  Motocykl na połączeniu giętkim z możliwością łatwego odczepienia.

Pytanie nr 12

Id: 6659
punkty: 2

Jaki masz obowiązek, kierując ciągnikiem rolniczym, podczas wykonywania prac porządkowych na drodze?

  Włączyć żółty sygnał błyskowy.
  Stosować się do przepisów o zatrzymaniu i postoju.
  Mieć przy sobie pozwolenie na jazdę po chodniku.

Pytanie nr 13

Id: 6660
punkty: 2

Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością masz prawo jechać, kierując ciągnikiem rolniczym poza obszarem zabudowanym?

  50 km/h.
  40 km/h.
  30 km/h.

Pytanie nr 14

Id: 6661
punkty: 2

W którym z wymienionych przypadków, kierując ciągnikiem rolniczym, masz prawo wjechać na drogę za tym znakiem?

  Wykonując prace remontowe na tej drodze.
  Wioząc dzieci do szkoły.
  Dojeżdżając do pobliskiego pola.

Pytanie nr 15

Id: 6662
punkty: 2

Z przestrzegania którego z wymienionych przepisów jesteś zwolniony, kierując ciągnikiem rolniczym podczas wykonywania na drodze prac porządkowych?

  Jazdy po jezdni.
  Zakazu cofania na autostradzie.
  Ustępowania pierwszeństwa pojazdom szynowym.

Pytanie nr 16

Id: 7176
punkty: 2

Którym z wymienionych pojazdów masz prawo wjechać na tak oznakowaną drogę?

  Czterokołowcem lekkim, niezależnie od celu jazdy.
  Motorowerem, przejeżdżając do najbliższego zjazdu.
  Ciągnikiem rolniczym, który wykonuje prace porządkowe na tej drodze.

Pytanie nr 17

Id: 7541
punkty: 2

Do jakiej wartości powinna być ograniczona prędkość konstrukcyjna ciągnika rolniczego wchodzącego w skład kolejki turystycznej?

  20 km/h.
  25 km/h.
  40 km/h.

strona 2 z 2