Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób

strona 2 z 2

Pytanie nr 11

Id: 4142
punkty: 3

Co w tej sytuacji powinien zrobić motorniczy, bezpośrednio po zatrzymaniu tramwaju na przystanku?

  Upewnić się w prawym lusterku zewnętrznym, czy pojazdy na jezdni zatrzymały się.
  Włączyć prawy kierunkowskaz, aby zasygnalizować postój.
  Natychmiast otworzyć drzwi i obserwować ruch pasażerów.

Pytanie nr 12

Id: 7093
punkty: 3

Czy możesz kontynuować jazdę z pasażerami, po stwierdzeniu awarii mechanizmu zamykania drugich drzwi, w pierwszym wagonie?

  Nie.
  Tak, po zablokowaniu uszkodzonych drzwi i wyłączeniu "blokady jazdy".
  Tak, z otwartymi drzwiami, ale tylko do najbliższej pętli tramwajowej.

Pytanie nr 13

Id: 7094
punkty: 3

Których z podanych rodzajów hamulców, nie można sprawdzić na terenie zajezdni?

  Bębnowych (szczękowych).
  Elektrodynamicznych.
  Szynowych.

Pytanie nr 14

Id: 7095
punkty: 3

Którego, z podanych rodzajów hamulców, nie ma możliwości sprawdzić na terenie zajezdni?

  Hamulca bezpieczeństwa.
  Szynowego.
  Elektrodynamicznego.

Pytanie nr 15

Id: 7096
punkty: 3

Co, między innymi, należy sprawdzić przed przystąpieniem do jazdy tramwajem dwuwagonowym?

  Wyposażenie apteczki.
  Stan sprzęgu pomiędzy wagonami.
  Wyposażenie wagonu w ostrzegawczy trójkąt odblaskowy.

Pytanie nr 16

Id: 7097
punkty: 3

Co, między innymi, należy sprawdzić przed przystąpieniem do jazdy tramwajem?

  Stan nadwozia i zamocowanie foteli pasażerskich, poręczy.
  Termin ważności dowodu rejestracyjnego tramwaju.
  Wyposażenie wagonu w ostrzegawczy trójkąt odblaskowy.

Pytanie nr 17

Id: 7098
punkty: 3

W jakiej pozycji powinien znajdować się sprzęg podczas łączenia wagonów tramwajowych?

  Złożony.
  Rozłożony.
  Pozycja sprzęgu nie ma znaczenia.

Pytanie nr 18

Id: 7099
punkty: 3

Czego nie należy robić w trakcie sprzęgania ze sobą dwóch wagonów?

  Luzować hamulców szczękowych wagonu sprzęganego.
  Włączać świateł pozycyjnych.
  Otwierać drzwi w drugim wagonie.

Pytanie nr 19

Id: 7100
punkty: 3

Czego nie należy robić w trakcie sprzęgania ze sobą dwóch wagonów?

  Zwalniać luzowników wagonu sprzęganego.
  Włączać świateł obrysowych bocznych.
  Stosować się do zasad BHP.

Pytanie nr 20

Id: 7101
punkty: 3

Czym może być spowodowane rozłączenie stycznika liniowego w tramwaju?

  Uszkodzoną przetwornicą.
  Uszkodzonym nawrotnikiem.
  Zwarciem w obwodach jednego z silników.

strona 2 z 2