Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób

strona 1 z 2

Pytanie nr 1

Id: 4065
punkty: 3

W jakich sytuacjach motorniczy może wpuścić lub wypuścić pasażera, któremu się bardzo śpieszy?

  W czasie oczekiwania na zmianę światła.
  Tylko znajdując się na przystanku.
  Poza przystankiem, na wyraźną prośbę pasażera.

Pytanie nr 2

Id: 4067
punkty: 3

W jakich miejscach motorniczy może wpuszczać lub wypuszczać pasażerów?

  W każdym miejscu, w tym także na przystankach.
  Na przystankach.
  Wyłącznie na pętlach.

Pytanie nr 3

Id: 4072
punkty: 3

Co powinien zrobić motorniczy przed rozpoczęciem jazdy, bezpośrednio po zamknięciu drzwi?

  Uważnie obserwować otoczenie dookoła i podać sygnał odjazdu dzwonkiem.
  Wystarczy, że poda sygnał odjazdu dzwonkiem.
  Wyłącznie sprawdzić sygnalizację zamknięcia drzwi.

Pytanie nr 4

Id: 4073
punkty: 3

Jaka pozycja motorniczego jest prawidłowa podczas ręcznego przestawiania zwrotnicy?

  Pozycja motorniczego nie ma znaczenia.
  Tyłem do tramwaju.
  Przodem do tramwaju.

Pytanie nr 5

Id: 4075
punkty: 3

W jakim miejscu motorniczy może wypuścić pasażerów z powodu długotrwałych utrudnień w ruchu drogowym?

  W dowolnie wybranym miejscu.
  Jedynie na przystanku, bez względu na okoliczności.
  W miejscu, w którym nie ma zagrożenia dla pasażerów i dla ruchu drogowego.

Pytanie nr 6

Id: 4076
punkty: 3

Co powinien zrobić motorniczy, aby bezpiecznie dokonać elektrycznego połączenia wagonów?

  Wystarczy, że opuści pantografy.
  Wystarczy, że odłączy akumulatory.
  Opuścić pantografy i odłączyć akumulatory.

Pytanie nr 7

Id: 4077
punkty: 3

Jak powinien zachować się motorniczy przed wyjściem z kabiny na jezdnię, poza przystankiem, w celu ręcznego ustawienia zwrotnicy?

  Wyłączyć przetwornicę.
  Zaparkować tramwaj i upewnić się czy może bezpiecznie opuścić kabinę.
  Wyłączyć wszystkie światła tramwaju i ustawić nawrotnik w położenie neutralne.

Pytanie nr 8

Id: 4078
punkty: 3

Co może być przyczyną przerwania jazdy w czasie rozruchu, jeżeli dzwoni dzwonek wewnętrzny i brak jest sygnalizacji zamkniętych drzwi?

  Otwarcie okna, jeżeli wnętrze jest klimatyzowane.
  Awaryjne otwarcie drzwi przez pasażera.
  Przepalenie się bezpiecznika przetwornicy.

Pytanie nr 9

Id: 4092
punkty: 3

Co motorniczy powinien zrobić, gdy po wejściu pasażerów nie chcą się zamknąć drzwi i konieczna jest ich fachowa naprawa?

  Poprosić wszystkich pasażerów o wyjście i pustym tramwajem wrócić do zajezdni.
  Rozpocząć jazdę z otwartymi drzwiami, uprzedzając pasażerów o możliwych niedogodnościach.
  Wyłączyć blokadę jazdy i kontynuować jazdę z pasażerami.

Pytanie nr 10

Id: 4138
punkty: 3

W jakiej sytuacji motorniczy może rozpocząć jazdę, jeśli pasażerowie nie odsunęli się od krawędzi przystanku?

  Jeśli ma opóźnienie względem rozkładu jazdy.
  Pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności.
  Wyłącznie wtedy, kiedy pasażerowie odsuną się na bezpieczną odległość.

strona 1 z 2