Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Technika kierowania pojazdem

strona 2 z 3

Pytanie nr 11

Id: 4090
punkty: 2

Jaki skutek może spowodować łuk elektryczny powstający przy przejeżdżaniu przez izolator z załączoną jazdą?

  Spadek napięcia baterii.
  Uszkodzenie pantografu (odbieraka).
  Uszkodzenie odgromnika.

Pytanie nr 12

Id: 4091
punkty: 2

Kiedy motorniczy ma obowiązek dostosowania prędkości do warunków na drodze?

  Zawsze.
  Nie ma takiego obowiązku.
  Tylko w okolicach przejść dla pieszych.

Pytanie nr 13

Id: 4094
punkty: 2

Co powinien zrobić motorniczy po ruszeniu tramwajem?

  Wielokrotnie załączać jazdę, aż do osiągnięcia pożądanej prędkości.
  Rozpędzić tramwaj do pożądanej prędkości i jak najdłużej jechać na wybiegu.
  Puścić czuwak.

Pytanie nr 14

Id: 4096
punkty: 2

W jaki sposób motorniczy powinien przejeżdżać pod izolatorami sekcyjnymi umieszczonymi na sieci trakcyjnej?

  Zawsze na rozruchu, gdyż inaczej tramwaj zatrzyma się pod izolatorem z powodu braku prądu.
  Na wybiegu lub na hamowaniu.
  Zawsze na hamowaniu, gdyż wtedy tramwaj poprzez izolator oddaje prąd do sieci trakcyjnej.

Pytanie nr 15

Id: 4097
punkty: 2

Co spowoduje wciśnięcie czuwaka podczas postoju tramwaju?

  Opadnięcie hamulców szynowych.
  Umożliwienie rozruchu tramwaju.
  Włączenie oświetlenia tramwaju.

Pytanie nr 16

Id: 4141
punkty: 2

Kiedy motorniczy może zwiększyć prędkość pokonując łuk drogi?

  Przy wejściu w łuk.
  Kiedy ostatni wagon opuści łuk.
  Przy wyjściu z łuku pierwszego wagonu.

Pytanie nr 17

Id: 4553
punkty: 2

Na czym polega prawidłowa technika kierowania tramwajem?

  Na możliwie długim rozruchu, możliwie krótkim wybiegu i łagodnym hamowaniu.
  Na łagodnym rozruchu, możliwie długim wybiegu i gwałtownym hamowaniu.
  Na łagodnym rozruchu, możliwie długim wybiegu i łagodnym hamowaniu.

Pytanie nr 18

Id: 7080
punkty: 2

Czy możesz przejeżdżać pod izolatorem sekcyjnym z wciśniętym pedałem jazdy (przyspieszenia)?

  Tak, ale z ograniczoną prędkością.
  Nie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie sieci trakcyjnej i pantografu.
  Tak, z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Pytanie nr 19

Id: 7081
punkty: 2

Podczas przejazdu przez jaką zwrotnicę ma miejsce jazda na/pod iglicę?

  Tylko sprężynową.
  Prawoskrętną najazdową.
  Lewoskrętną zjazdową.

Pytanie nr 20

Id: 7082
punkty: 2

Co należy uwzględnić podczas przejazdu przez krzyżownicę tramwajową?

  Liczbę pasażerów w tramwaju.
  Płytkie rowki.
  Prędkość tramwaju poprzedzającego i następnego.

strona 2 z 3