Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Technika kierowania pojazdem

strona 1 z 3

Pytanie nr 1

Id: 4013
punkty: 2

Z jakiego powodu motorniczy powinien zwolnić przejeżdżając przez miejsce z obniżoną siecią trakcyjną np. pod wiaduktem?

  Ponieważ szybki przejazd przez takie miejsce powoduje echo, które może przeszkadzać mieszkańcom okolicznych domów.
  Ponieważ szybki przejazd przez takie miejsce może uszkodzić odbierak prądu oraz trakcję.
  Ponieważ będzie utrudnione hamowanie pojazdu.

Pytanie nr 2

Id: 4080
punkty: 2

Jak powinien zachować się motorniczy przejeżdżając przez miejsca z obniżoną siecią trakcyjną np. pod wiaduktem?

  Zmniejszyć prędkość na całym odcinku obniżenia.
  Zwiększyć prędkość na całym odcinku obniżenia.
  Zawsze utrzymać stałą prędkość.

Pytanie nr 3

Id: 4081
punkty: 2

W jaki sposób powinien jechać motorniczy zbliżając się do skrzyżowania?

  Na wybiegu lub hamując.
  Na rozruchu, przyspieszając.
  Z maksymalną dopuszczalną prędkością.

Pytanie nr 4

Id: 4082
punkty: 2

W jakiej sytuacji motorniczy może bezpiecznie przejechać przez zwrotnicę?

  Gdy sygnalizator zwrotnicy wskazuje, że została przestawiona.
  Bez zwracania na nią uwagi, jeśli ma opóźnienie względem rozkładu jazdy.
  Gdy iglice zwrotnicy prawidłowo przylegają.

Pytanie nr 5

Id: 4083
punkty: 2

Jakiego zachowania wymaga od motorniczego przejazd tramwajem przez zwrotnice i krzyżownice?

  Zwiększenia prędkości.
  Zmniejszenia prędkości.
  Bez zmiany prędkości.

Pytanie nr 6

Id: 4084
punkty: 2

Jaką zasadą techniki jazdy powinien kierować się motorniczy wjeżdżając w ostry łuk toru?

  Zachowania dotychczasowej prędkości.
  Zwiększania prędkości.
  Zmniejszania prędkości.

Pytanie nr 7

Id: 4085
punkty: 2

Jaki wpływ na obsługę urządzeń sterujących ma ustawienie fotela motorniczego?

  Nie ma żadnego wpływu.
  Ma niewielki wpływ.
  Ma kluczowy wpływ.

Pytanie nr 8

Id: 4086
punkty: 2

Jeśli wystąpi poślizg kół tramwaju w czasie rozruchu, należy go przerwać, a następnie:

  ponowić rozruch łagodniej.
  ponowić rozruch bardziej energicznie.
  koniecznie zatrzymać tramwaj.

Pytanie nr 9

Id: 4087
punkty: 2

Co powinien zrobić motorniczy podczas nagłego pojawienia się pojazdu na torach bezpośrednio przed tramwajem?

  Łagodnie hamować aby nie powodować zagrożenia dla pasażerów.
  Zdecydowanie hamować starając się uniknąć zderzenia.
  Zrezygnować z hamowania.

Pytanie nr 10

Id: 4088
punkty: 2

Jak należy prowadzić rozruch tramwaju?

  W sposób nie powodujący poślizgu kół.
  W sposób powodujący znaczne przyspieszenie.
  W sposób nie powodujący dużego obciążenia baterii akumulatorów.

strona 1 z 3