Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem

strona 2 z 2

Pytanie nr 11

Id: 7115
punkty: 2

W jakiej sytuacji zaleca się stosowanie piasecznic znajdujących się na wyposażeniu tramwaju?

  Zawsze przy hamowaniu.
  Tylko na nawierzchni pokrytej wodą.
  Przy nagłym hamowaniu awaryjnym.

Pytanie nr 12

Id: 7116
punkty: 2

Co powinieneś zrobić kierując tramwajem wyposażonym w piasecznice w przypadku braku piasku w zbiornikach?

  Zatrzymać tramwaj i czekać na obsługę techniczną.
  Napełnić piasecznice żwirem.
  Uzupełnić piasecznice specjalnym piaskiem na najbliższym krańcu.

strona 2 z 2