Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem

strona 1 z 2

Pytanie nr 1

Id: 2635
punkty: 2

W jaką liczbę gaśnic musi być wyposażony skład dwuwagonowy?

  Jedną gaśnicę w każdym wagonie.
  Jedną gaśnicę na cały skład.
  Co najmniej dwie gaśnice w każdym wagonie.

Pytanie nr 2

Id: 4107
punkty: 2

Jaki skutek wywoła użycie piasecznic podczas rozruchu na śliskich szynach?

  Ułatwi rozruch - zmniejszy poślizg kół.
  Utrudni rozruch.
  Nie wpłynie na rozruch.

Pytanie nr 3

Id: 4108
punkty: 2

W którego rodzaju gaśnicę powinien być wyposażony tramwaj?

  Pianową.
  Wodną.
  Śniegową lub proszkową.

Pytanie nr 4

Id: 4109
punkty: 2

Czy jazda tramwajem bez osłony sprzęgów międzywagonowych od strony drzwi pasażerskich jest dozwolona?

  Jest zabroniona.
  Jest dozwolona w każdym przypadku.
  Jest dozwolona, o ile na sprzęgach znajduje się oznaczenie informujące o zakazie wchodzenia między wagony.

Pytanie nr 5

Id: 4110
punkty: 2

W której sytuacji powinieneś używać świateł awaryjnych, jeżeli tramwaj jest w nie wyposażony?

  Do podziękowania za udzielenie pierwszeństwa.
  W czasie każdego postoju na przystanku zlokalizowanym na jezdni (nie wydzielonym).
  Do sygnalizowania obecności tramwaju unieruchomionego z powodu uszkodzenia.

Pytanie nr 6

Id: 4111
punkty: 2

W którym przypadku masz prawo wyjechać z zajezdni tramwajem z uszkodzonym zewnętrznym dzwonkiem ostrzegawczym?

  Jeżeli będzie jeździć tylko w ciagu dnia.
  W żadnym wypadku.
  Jeśli usterka odnotowana jest w dokumentach tramwaju poświadczonych przez obsługę techniczną.

Pytanie nr 7

Id: 4112
punkty: 2

Które hamulce pełnią w tramwaju funkcję awaryjnych?

  Hamulce elektrodynamiczne.
  Hamulce szczękowe.
  Hamulce szynowe.

Pytanie nr 8

Id: 4113
punkty: 2

Do czego służy obwód blokady jazdy ("zielona linia")?

  Nie zezwala na wjazd tramwaju na tor zajęty przez tramwaj jadący z przeciwka.
  Uniemożliwia jazdę tramwaju z otwartymi (niedomkniętymi) drzwiami.
  Zezwala pasażerom na otwarcie drzwi przed zatrzymaniem tramwaju.

Pytanie nr 9

Id: 4114
punkty: 2

Jaki skutek wywoła użycie piasecznic podczas hamowania na śliskich szynach?

  Wydłuży drogę hamowania.
  Skróci drogę hamowania - zmniejszy poślizg kół.
  Nie wpłynie na drogę hamowania.

Pytanie nr 10

Id: 4144
punkty: 2

W który z wymienionych systemów hamowania powinien być wyposażony każdy tramwaj liniowy?

  Sieciowy.
  Roboczy.
  Ręczny.

strona 1 z 2