Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia

strona 2 z 2

Pytanie nr 11

Id: 7062
punkty: 3

Jaka powinna być prędkość przejazdu przez krzyżownicę tramwajową?

  Nie mniejsza niż wskazana na znaku.
  Bezpieczna.
  Uwzględniająca prędkość wymijanego tramwaju.

Pytanie nr 12

Id: 7064
punkty: 3

Do jakiego miejsca obowiązuje maksymalna prędkość podana na tym znaku?

  Do rozwidlenia torowisk.
  Do najbliższego przejścia dla pieszych.
  Do najbliższego skrzyżowania dróg.

Pytanie nr 13

Id: 7065
punkty: 3

Jaka jest maksymalna dopuszczalna prędkość tramwaju na drodze oznaczonej tym znakiem na obszarze zabudowanym w godzinach od 5:00 do 23:00?

  50 km/h.
  60 km/h.
  70 km/h.

Pytanie nr 14

Id: 7066
punkty: 3

Jaka jest maksymalna dopuszczalna prędkość tramwaju na obszarze zabudowanym w godzinach od 23:00 do 5:00?

  50 km/h.
  60 km/h.
  70 km/h.

Pytanie nr 15

Id: 7067
punkty: 3

Z jaką prędkością możesz kierować tramwajem na drodze oznaczonej tym znakiem na obszarze zabudowanym w godzinach od 5:00 do 23:00?

  50 km/h.
  70 km/h.
  90 km/h.

strona 2 z 2