Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia

strona 1 z 2

Pytanie nr 1

Id: 4098
punkty: 3

Jaka jest maksymalna dopuszczalna prędkość tramwaju na obszarze zabudowanym w godzinach 5:00 - 23:00 (jeżeli znaki drogowe nie wskazują inaczej)?

  60 km/h
  50 km/h
  55 km/h

Pytanie nr 2

Id: 4101
punkty: 3

Czy zmniejszenie prędkości tramwaju podczas przejeżdżania przez zwrotnicę jest konieczne?

  Tak, jest konieczne tylko na zwrotnicach eksploatowanych jednostronnie, oznakowanych znakiem BT-4 "Z-Stop".
  Tak, jest obowiązkowe.
  Nie, nie jest obowiązkowe, gdy mogłoby to spowodować opóźnienie zjazdu ze skrzyżowania.

Pytanie nr 3

Id: 4104
punkty: 3

Na jakim odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości wynikające z tego znaku?

  Do najbliższego przystanku tramwajowego.
  Do najbliższego słupa trakcyjnego.
  Do najbliższego skrzyżowania (rozwidlenia) torów.

Pytanie nr 4

Id: 4105
punkty: 3

Na jakim odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości wynikające z tego znaku?

  Do najbliższego skrzyżowania dróg bez torowiska.
  Do miejsca ustawienia znaku odwołującego.
  Do najbliższego przystanku tramwajowego.

Pytanie nr 5

Id: 4106
punkty: 3

Jak powinien zachować się motorniczy na odcinku za widocznym znakiem zakazu?

  Może jechać z prędkością o 10 km/h większą od wartości wskazanej na znaku.
  Powinien jechać z prędkością nie większą niż wartość wskazana na znaku.
  Może jechać z prędkością dowolną, jeśli na torze nie ma żadnych przeszkód.

Pytanie nr 6

Id: 4170
punkty: 3

Z jaką dopuszczalną prędkością możesz jechać w strefie zamieszkania?

  40 km/h
  30 km/h
  20 km/h

Pytanie nr 7

Id: 4171
punkty: 3

Jaka jest dopuszczalna prędkość tramwaju na obszarze zabudowanym w godzinach 23:00-5:00 (jeżeli znaki drogowe nie wskazują inaczej)?

  60 km/h
  50 km/h
  55 km/h

Pytanie nr 8

Id: 4233
punkty: 3

Jak powinieneś zachować się, aby jechać z prędkością bezpieczną?

  Utrzymywać prędkość zapewniającą uniknięcie najechania na poprzedzający pojazd.
  Stosować się wyłącznie do znaków drogowych ograniczających prędkość.
  Stosować się wyłącznie do zasady obowiązującej na obszarze zabudowanym.

Pytanie nr 9

Id: 7060
punkty: 3

Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością możesz jechać kierując tramwajem na drodze jednojezdniowej posiadającej jeden pas ruchu w każdym kierunku, oznaczonej tym znakiem?

  60 km/h.
  70 km/h.
  80 km/h.

Pytanie nr 10

Id: 7061
punkty: 3

Do jakiego miejsca obowiązuje maksymalna prędkość podana na znaku?

  Do rozwidlenia torowisk.
  Do miejsca jej odwołania za pomocą odpowiedniego znaku.
  Do najbliższego skrzyżowania.

strona 1 z 2