Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Znaki ostrzegawcze, nakazu, zakazu, informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające i znaki poziome

strona 2 z 3

Pytanie nr 11

Id: 4002
punkty: 1

Czy widoczna z prawej strony linia ciągła zezwala na wjechanie na torowisko innego pojazdu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 12

Id: 4012
punkty: 1

Czy ten znak ostrzegawczy, oznacza pierwszeństwo przejazdu dla tramwajów?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 13

Id: 4014
punkty: 1

Czy ten znak ostrzegawczy dotyczy kierującego tramwajem?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 14

Id: 4015
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy te znak,i zawsze zobowiązują kierującego tramwajem do zatrzymania, w celu ustąpienia pierwszeństwa?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 15

Id: 4016
punkty: 1

Czy ten znak ostrzega Cię, że nie dalej niż za 100m rozpocznie się teren robót drogowych?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 16

Id: 4019
punkty: 1

Czy ten znak informacyjny wskazuje początek odcinka wielotorowego?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 17

Id: 4033
punkty: 1

Czy w tej sytuacji powinieneś spodziewać się pojazdów mogących z lewej strony wjechać na torowisko?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 18

Id: 4034
punkty: 1

Czy w przedstawionej sytuacji, masz prawo dojechać do sygnalizatora przejeżdżając przez linię wyznaczoną przez prostokąty?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 19

Id: 4035
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji, masz obowiązek zatrzymać tramwaj przed linią złożoną z trójkątów?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 20

Id: 4540
punkty: 1

Czy widoczna na jezdni linia łamana wyznacza miejsce przystanku dla tramwajów, autobusów lub trolejbusów?

  Tak
  Nie

strona 2 z 3