Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Znaki ostrzegawcze, nakazu, zakazu, informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające i znaki poziome

strona 1 z 3

Pytanie nr 1

Id: 2513
punkty: 1

Czy znaki ostrzegawcze zobowiązują kierującego tramwajem do zachowania szczególnej ostrożności?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 2

Id: 2514
punkty: 1

Czy kierujący tramwajem jest obowiązany do stosowania się do znaków ostrzegawczych?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 3

Id: 2517
punkty: 1

Czy w tej sytuacji kierujący tramwajem jest ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem przejazdu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 4

Id: 2669
punkty: 1

Czy widząc ten znak ostrzegawczy, motorniczy prowadzący tramwaj powinien spodziewać się pojazdów wjeżdżających na tory?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 5

Id: 2697
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji kierujący tramwajem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 6

Id: 2712
punkty: 1

Czy to oznakowanie poziome wskazuje, że motorniczy powinien spodziewać się pojazdów mogących wjechać na wydzielone torowisko z prawej strony?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 7

Id: 2716
punkty: 1

Czy w tym miejscu powinieneś spodziewać się samochodów wjeżdżających na wydzielone torowisko?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 8

Id: 3457
punkty: 1

Czy motorniczy ma prawo wjechać na odcinek jednotorowy, jeśli zmusiłoby to kierującego tramwajem, zbliżającym się do niego z przeciwnej strony, do zatrzymania się?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 9

Id: 3469
punkty: 1

Czy w tej sytuacji motorniczy ma obowiązek zatrzymać się na tuż przed linią wyznaczoną przez prostokąty?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 10

Id: 3917
punkty: 1

Czy znak ostrzegawczy "oszronienie jezdni" zobowiązuje motorniczego do zachowania szczególnej ostrożności?

  Tak
  Nie

strona 1 z 3