Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Odstępy i hamowanie pojazdu

strona 2 z 2

Pytanie nr 11

Id: 7729
punkty: 3

Który z wymienionych czynników nie ma bezpośredniego wpływu na długość drogi hamowania samochodu ciężarowego?

  Rodzaj nawierzchni jezdni.
  Sposób hamowania.
  Niewielka masa przewożonego ładunku.

Pytanie nr 12

Id: 7730
punkty: 3

Który czynnik masz obowiązek uwzględnić, gdy kierując samochodem ciężarowym, chcesz utrzymać właściwy odstęp od pojazdu, który jedzie przed Tobą?

  Wysokość poprzedzającego pojazdu.
  Oznakowanie poziome jezdni.
  Warunki atmosferyczne.

Pytanie nr 13

Id: 7731
punkty: 3

Który czynnik ma największy wpływ na przyczepność opony samochodu ciężarowego do podłoża?

  Wielkość opony.
  Moc silnika pojazdu.
  Rodzaj i stan nawierzchni jezdni.

Pytanie nr 14

Id: 7732
punkty: 3

W jaki sposób dwukrotne zwiększenie prędkości samochodu ciężarowego wpływa na długość jego drogi hamowania?

  Zwiększa dwukrotnie długość drogi hamowania.
  Zwiększa czterokrotnie długość drogi hamowania.
  Nie powoduje zmiany długości drogi hamowania.

Pytanie nr 15

Id: 7733
punkty: 3

Jaki wpływ na skuteczność hamowania samochodu ciężarowego ma przegrzanie hamulców?

  Może się ona zwiększyć.
  Może się ona zmniejszyć.
  Nie zmienia się, niezależnie od stopnia ich przegrzania.

Pytanie nr 16

Id: 7734
punkty: 3

Jaki wpływ na drogę hamowania ma zbyt duże ciśnienie w ogumieniu samochodu ciężarowego?

  Może skrócić drogę hamowania.
  Może wydłużyć drogę hamowania.
  Nie zmienia długości drogi hamowania.

Pytanie nr 17

Id: 7846
punkty: 3

W którym z wymienionych przypadków hamulec silnikowy wyłącza się automatycznie?

  Gdy prędkość obrotowa silnika jest mniejsza niż 1500 obr./min.
  Gdy prędkość pojazdu jest mniejsza niż 30 km/h.
  Po uruchomieniu systemu ABS.

Pytanie nr 18

Id: 8821
punkty: 3

Jaki odstęp należy utrzymać podczas jazdy za innym pojazdem?

  Niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie nagłego hamowania poprzedzającego pojazdu.
  20 metrów - na drodze ekspresowej.
  80 metrów - na autostradzie.

strona 2 z 2