Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Zasady odnoszące się do rodzaju transportu, czas pracy i odpoczynku kierowcy, wykorzystanie tachografów

strona 2 z 3

Pytanie nr 11

Id: 6769
punkty: 3

Ile godzin wynosi skrócony okres dziennego odpoczynku kierowcy wykonującego przewóz drogowy?

  Co najmniej 8 kolejnych godzin.
  Co najmniej 9 kolejnych godzin.
  Co najmniej 11 kolejnych godzin.

Pytanie nr 12

Id: 6770
punkty: 3

Ile razy w tygodniu może zostać przedłużony dzienny czas prowadzenia pojazdu przez kierowcę wykonującego przewóz drogowy?

  Dwa razy.
  Trzy razy.
  Cztery razy.

Pytanie nr 13

Id: 6771
punkty: 3

Jaki okres czasu pracy powinny obejmować dokumenty, które kierowca wykonujący przewóz drogowy musi być w stanie okazać do kontroli?

  Dzień bieżący oraz poprzednie 28 dni.
  Dzień bieżący oraz poprzednie 15 dni.
  Bieżący i poprzedni tydzień.

Pytanie nr 14

Id: 6772
punkty: 3

Do jakiego rodzaju czynności kierowcy, zalicza się wymiana koła w pojeździe?

  Inna praca.
  Okres gotowości.
  Przerwa w pracy.

Pytanie nr 15

Id: 7198
punkty: 3

Ile razy w tygodniu, dzienny czas prowadzenia pojazdu, kierowcy wykonującego przewóz drogowy, może zostać przedłużony do 10 godzin?

  Raz w tygodniu.
  Dwa razy w tygodniu.
  Trzy razy w tygodniu.

Pytanie nr 16

Id: 7199
punkty: 3

Do jakiego rodzaju czynności kierowcy zalicza się nadzór nad wyładunkiem?

  Przerwa w pracy.
  Inna praca.
  Okres gotowości.

Pytanie nr 17

Id: 7726
punkty: 3

W jaki sposób wolno Ci wykorzystać skrócony dzienny okres odpoczynku?

  raz w tygodniu.
  trzy razy w każdym tygodniu.
  trzy razy pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku.

Pytanie nr 18

Id: 7727
punkty: 3

Jak długo powinien trwać regularny tygodniowy okres odpoczynku kierującego samochodem ciężarowym, wykonującego przewozy drogowe?

  Co najmniej 24 godziny.
  Co najmniej 45 godzin.
  Co najmniej 36 godzin.

Pytanie nr 19

Id: 7728
punkty: 3

W jakiej pozycji powinien być ustawiony przełącznik tachografu gdy nadzorujesz rozładunek swojego pojazdu ?

  "inna praca".
  "okres gotowości".
  "przerwa w pracy".

Pytanie nr 20

Id: 8812
punkty: 3

W którym z wymienionych miejsc możesz zatrzymać samochód ciężarowy podczas jazdy autostradą w sytuacji, gdy poczujesz zmęczenie?

  Na pasie awaryjnym.
  W miejscu obsługi podróżnych (MOP).
  Na drodze zjazdowej.

strona 2 z 3