Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem, masy i wymiary pojazdu

strona 2 z 3

Pytanie nr 11

Id: 7197
punkty: 2

Czy poduszka powietrzna spełni swoją funkcję w czasie wypadku, jeżeli nie zapniesz pasów bezpieczeństwa?

  Tak, są to dwa niezależne systemy bezpieczeństwa.
  Nie, zadziałanie poduszki powietrznej narazi Cię na urazy głowy lub kręgosłupa.
  Tak, poduszka powietrzna zastępuje użycie pasów bezpieczeństwa.

Pytanie nr 12

Id: 7522
punkty: 2

Jak jest maksymalna dopuszczalna wysokość pojazdu z ładunkiem?

  3 m.
  3,5 m.
  4 m.

Pytanie nr 13

Id: 7523
punkty: 2

Jakiej wartości nie może przekraczać rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t?

  Masy własnej tego samochodu.
  Rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu.
  Rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40%.

Pytanie nr 14

Id: 7524
punkty: 2

Na rozwinięcie jakiej maksymalnej prędkości pozwala ogranicznik prędkości zamontowany w samochodzie ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t?

  90 km/h.
  100 km/h.
  120 km/h.

Pytanie nr 15

Id: 7525
punkty: 2

aka jest maksymalna długość zespołu pojazdów złożonego z samochodu ciężarowego i przyczepy?

  17 m.
  18,5 m.
  18,75 m.

Pytanie nr 16

Id: 7526
punkty: 2

W ile gaśnic masz obowiązek wyposażyć samochód ciężarowy, którym przewozisz osoby poza kabiną kierowcy?

  Jedną.
  Dwie.
  Trzy.

Pytanie nr 17

Id: 7720
punkty: 2

Czy masz prawo przewozić samochodem ciężarowym ładunek sypki, gdy wysokość tego pojazdu wraz z ładunkiem wynosi 4,5 m?

  Tak, ale wyłącznie na autostradzie.
  Tak, na wszystkich drogach poza obszarem zabudowanym.
  Nie, jest to zabronione na wszystkich drogach.

Pytanie nr 18

Id: 7721
punkty: 2

Przewozisz samochodem ciężarowym o szerokości 2,55 m ładunek o szerokości 3 m. Na jaką maksymalną odległość może on wystawać z jednej strony pojazdu?

  45 cm.
  25 cm.
  23 cm.

Pytanie nr 19

Id: 7722
punkty: 2

Jakiej wartości nie może przekraczać nacisk pojedynczej osi nienapędowej?

  8 ton.
  10 ton.
  7 ton.

Pytanie nr 20

Id: 7724
punkty: 2

Czy przejazd zespołu pojazdów składającego się z samochodu ciężarowego i dwóch przyczep wymaga zezwolenia?

  Nie, nie wymaga zezwolenia, niezależnie od przewożonego ładunku.
  Nie, nie wymaga zezwolenia, jeżeli w przyczepach nie jest przewożony ładunek.
  Tak wymaga zezwolenia.

strona 2 z 3