Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych – akcje ratunkowe po wypadku

strona 2 z 2

Pytanie nr 11

Id: 7761
punkty: 3

Po jakim czasie mózg poszkodowanego, u którego doszło do zatrzymania krążenia umiera?

  Po ok. 4-5 minutach.
  Po 20 minutach.
  Po 1 godzinie.

Pytanie nr 12

Id: 7762
punkty: 3

Dlaczego pozycja boczna ustalona jest bezpieczna dla osoby rannej w wypadku drogowym?

  Ponieważ jest wygodna dla osoby rannej.
  Ponieważ jest stabilna, zapewnia drożność dróg oddechowych i zabezpiecza osobę ranną przed zachłyśnięciem się.
  Ponieważ pozwala przeprowadzić ratującemu działania resuscytacyjne.

Pytanie nr 13

Id: 7763
punkty: 3

Jak długo powinieneś prowadzić masaż serca i sztuczne oddychanie wobec osoby rannej w wypadku?

  Przez 60 minut.
  Do momentu odzyskania przez nią oddechu lub przekazania jej ratownikowi medycznemu.
  Przez 5 minut.

strona 2 z 2