Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych – akcje ratunkowe po wypadku

strona 1 z 2

Pytanie nr 1

Id: 6832
punkty: 3

Gdzie na pojeździe powinny znajdować się tablice wskazujące, że przewozi on towary niebezpieczne?

  Tylko z tyłu.
  Tylko z przodu.
  Z tyłu i z przodu.

Pytanie nr 2

Id: 6833
punkty: 3

Czego nie należy robić oceniając stan świadomości poszkodowanego?

  Polewać mu twarzy wodą.
  Sprawdzać czy reaguje na głos.
  Lekko potrząsać za barki.

Pytanie nr 3

Id: 6835
punkty: 3

Który z przedstawionych pojazdów przewozi towary niebezpieczne?

  A.
  B.
  C.

Pytanie nr 4

Id: 6836
punkty: 3

Co należy wykonać w pierwszej kolejności podczas wycieku substancji niebezpiecznych z pojazdu?

  Ratować życie i zdrowie ludzi.
  Chronić przed skażeniem wody gruntowe.
  Powstrzymać wyciek substancji niebezpiecznych.

Pytanie nr 5

Id: 6837
punkty: 3

Którą z wymienionych służb powiadomisz, aby podjęła akcję ratowniczą, polegającą na neutralizacji substancji niebezpiecznej na drodze?

  Policję.
  Inspekcję Transportu Drogowego.
  Państwową Straż Pożarną.

Pytanie nr 6

Id: 6838
punkty: 3

Czy możesz samodzielnie gasić pożar cysterny przewożącej benzynę?

  Tak.
  Nie.
  Tak, ale tylko gaśnicą proszkową.

Pytanie nr 7

Id: 6839
punkty: 3

Pod który z podanych numerów telefonu należy dzwonić, aby zgłosić wypadek drogowy z udziałem pojazdu przewożącego towary niebezpieczne?

  996 lub 1212.
  111 lub 9696.
  112 lub 998.

Pytanie nr 8

Id: 6840
punkty: 3

Czy u poszkodowanego, który omyłkowo połknął substancję żrącą, należy wywołać wymioty?

  Tak, jak najszybciej.
  Nie, w żadnym przypadku.
  Tak, ale tylko w przypadku gdy substancja żrąca była mocno rozcieńczona.

Pytanie nr 9

Id: 7759
punkty: 3

Co należy zrobić, gdy u nieprzytomnego poszkodowanego w wypadku drogowym stwierdzisz brak oddechu?

  W obawie o ewentualny uraz kręgosłupa pozostawić rannego w pojeździe do przyjazdu ratownictwa medycznego.
  Wydostać rannego z rozbitego pojazdu i przystąpić do resuscytacji.
  Pozostawić rannego w pojeździe i przykryć go kocem termoizolacyjnym, czekając na przybycie ratownictwa medycznego.

Pytanie nr 10

Id: 7760
punkty: 3

W którym z wymienionych przypadków, udzielając pomocy ofiarom wypadku drogowego, powinieneś założyć rękawiczki ochronne?

  Dopiero po wydostaniu rannego z pojazdu i po zauważeniu, że krwawi.
  Tylko na czas zakładania opatrunku na krwawiącą ranę.
  Przed rozpoczęciem wydostawania rannego z wnętrza rozbitego pojazdu.

strona 1 z 2