Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Obowiązki właściciela/posiadacza pojazdu, ubezpieczenia, wymagane dokumenty

strona 2 z 3

Pytanie nr 11

Id: 6610
punkty: 1

Którym z wymienionych pojazdów masz prawo kierować posiadając prawo jazdy kategorii A2?

  Pojazdem wolnobieżnym.
  Każdym czterokołowcem.
  Motorowerem.

Pytanie nr 12

Id: 6613
punkty: 1

Którym z pojazdów masz prawo kierować posiadając prawo jazdy kategorii AM?

  Motocyklem trójkołowym.
  Każdym czterokołowcem.
  Czterokołowcem lekkim.

Pytanie nr 13

Id: 6614
punkty: 1

Ile wynosi maksymalna moc silnika elektrycznego motoroweru, którym możesz kierować posiadając prawo jazdy kategorii AM?

  3 kW.
  4 kW.
  5 kW.

Pytanie nr 14

Id: 6617
punkty: 1

Którym z pojazdów masz prawo kierować posiadając prawo jazdy kategorii AM?

  Motocyklem trójkołowym.
  Motorowerem.
  Każdym czterokołowcem.

Pytanie nr 15

Id: 6618
punkty: 1

Którym z pojazdów masz prawo kierować posiadając prawo jazdy kategorii AM?

  Motocyklem trójkołowym.
  Czterokołowcem lekkim.
  Każdym skuterem.

Pytanie nr 16

Id: 6619
punkty: 1

Ile wynosi maksymalna pojemność silnika spalinowego motoroweru, którym masz prawo kierować posiadając prawo jazdy kategorii AM?

  45 cm3
  50 cm3.
  55 cm3.

Pytanie nr 17

Id: 7172
punkty: 1

Który z dokumentów masz obowiązek posiadać przy sobie kierując motocyklem zarejestrowanym za granicą, którego nie jesteś właścicielem?

  Kartę pojazdu.
  Upoważnienie potwierdzające prawo do używania motocykla.
  Umowę ubezpieczenia autocasco.

Pytanie nr 18

Id: 7559
punkty: 1

W jakim terminie należy zawiadomić starostę o nabyciu motocykla?

  Do 14 dni.
  Do 30 dni.
  Do 60 dni.

Pytanie nr 19

Id: 7560
punkty: 1

Do kierowania którym z wymienionych pojazdów uprawnia Cię prawo jazdy kategorii A?

  Motocyklem z bocznym wózkiem.
  Czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej do 550 kg.
  Pojazdem wolnobieżnym.

Pytanie nr 20

Id: 7563
punkty: 1

Kiedy masz obowiązek poddać swój motocykl okresowemu badaniu technicznemu w stacji kontroli pojazdów?

  Co rok, po przygotowaniu motocykla do sezonu letniego.
  Przed upływem terminu wpisanego do dowodu rejestracyjnego.
  Co rok, po przeglądzie jesiennym.

strona 2 z 3